AalborgHavn-1000x494.png

Tiden er begyndt at løbe fra Aalborg Vandkoncerns eksisterende arealer - derfor har koncernens bestyrelse besluttet at igangsætte en undersøgelse af muligheden for at samle medarbejderne i mere fremtidssikrede faciliteter.

For at sikre den fortsatte udvikling og modernisering af Aalborg Vandkoncern og realisere det potentiale, der er i at have forsyningsselskaberne i koncernen samlet under ét, er det naturlige næste skridt en reorganisering af de faciliteter koncernens medarbejdere har til rådighed.

De udfordringer, der i dag er med at huse medarbejderne og de forskellige funktioner i Aalborg Vandkoncerns forsyningsselskaber på en hensigtsmæssig og fleksibel måde, betyder nu, at koncernens bestyrelse i samarbejde med medarbejderne vil undersøge mulighederne for en mere optimal og fremtidssikret organisatorisk løsning. I første omgang peger disse undersøgelser på nybyggeri på Stigsborg Brygge i Nørresundby og på Gasværksvej i Aalborg som en mulighed.

"Der er brug for moderne faciliteter for medarbejderne som et middel til at opnå vores mål, og derfor er en del af løsningen at skabe moderne arbejdspladser for administrationen og for driftsenhederne. Den foreløbige vurdering anbefaler et byggeri på Stigsborg til administrationen og at skabe et nyt arbejdsmiljøvenligt driftscenter på Gasværksvej," fortæller Bo Laden, vicedirektør i Aalborg Vandkoncern, der suppleres af koncernens bestyrelsesformand Lasse Frimand Jensen:

"Det er i Vandkoncernens, forbrugernes og bestyrelsens interesse at sikre så effektiv drift som muligt, og det mener vi, kan ske ved at samle administrationen på Stigsborg Brygge. Samtidig sikrer løsningen, at vores medarbejderes faciliteter bliver markant forbedret ved at flytte hen til Gasværksvej i nye bygninger," siger han, og tilføjer, at et nybyggeri på Stigsborg Brygge ved siden af Aalborg Kommunes Miljø- og Energiforvaltning og By- og Landskabsforvaltning samtidig skal forstærke samarbejdet mellem drift og myndighed og styrke mulighederne for samspil med det private erhvervsliv, forskning og uddannelse indenfor vand- og spildevandssektorerne ved at holde til i samme hus.

Både Lasse Frimand Jensen og Vandkoncernens direktør, Søren Gais Kjeldsen, understreger, at de foreløbige vurderinger og beregninger af løsningens økonomi og den forventede synergi nu skal analyseres grundigt, inden planerne eventuelt føres ud i livet.

"I første omgang har bestyrelsen igangsat et analysearbejde og vil i den kommende tid - i samarbejde med vore meget kompetente medarbejdergrupper - tegne en skitse for kommunens fremtidige vandhåndtering, der fortsat skal sikre billige forbrugerpriser, men også sikre grundlaget for at skabe nye private arbejdspladser, bidrage til et fortsat innovativt studiemiljø på vandområdet i byen og understøtte et godt vandmiljø i kommunen. Den løsning vi ender op med, skal kunne favne alt det, samtidig med at sikre vores medarbejdere de bedst mulige arbejdsforhold," siger Lasse Frimand Jensen, og tilføjer:

"Aalborg Vandkoncern er en af bannerførerne på vand- og kloakforsyningsområdet i Danmark og skal vi bibeholde den position, er der behov for en modernisering af vores dygtige og traditionsrige forsyningsselskabers faciliteter. Vi vil også i fremtiden være med helt fremme, når det handler om at sikre rent vand i hanerne, sikker håndtering af spildevand i folkesundhedens interesse og modvirkning af oversvømmelser fra de stigende regnvandsmængder," slutter bestyrelsesformanden.