Flag_i_modvind_COLOURBOX1169880.jpg

Birthe Thorn kan den 1. februar fejre 40 års jubilæum som kommunalt ansat. Birthe blev i 1978 ansat som teknisk assistent i teknisk forvaltning på Randers Kommune. Dengang var der ikke tænkt 40 år frem og slet ikke på det nu forestående 40 års jubilæum.

I de unge år arbejdede Birthe trofast som teknisk assistent under Karl Hedelund med registrering af byens kloakbrønde og ledninger. Et chefskifte til Knud Andersen og så gik der ikke lang tid, førend opgaver som byggemodninger faldt på Birthes bord med kommentaren ”Det kan du da lige så godt stå for”. Birthe førte første gang tilsyn og afholdt byggemøder for regnvandsbassinet ved Platanvej, og efterfølgende kunne Birthe da lige så godt også projektere bassinet, var chefens holdning. Det var startskuddet til, at den tekniske assistent langsomt fik projekterende opgaver, og trods endnu et chefskifte til Finn Hansen, så blev de projekterende opgaver på Birthes bord. Hun designede regnvandsbassiner, overtog detailplanlægningen af kloakken ved byggemodninger, var en udførende del af spildevandsplanen og projekterede etaperne ved etablering af lossepladsen på Ørneborgvej i Randers.

Birthe var - og er fortsat - ikke bleg for at kaste sig ud i ukendt land.

I 2009 flyttede Birthe med over, da kloakforsyningen blev udskilt. Hun har siden 2009 været ansat som projektleder i Vandmiljø Randers (tidligere Randers Spildevand)

Den jubilerende projektleder har lagt et kæmpe arbejde i kloakforsyningen i Randers Kommune til gavn for mange randrusianere. Flere af oplandsbyerne har Birthe fået separatkloakeret, samtidig med at hun står for tømningsordningen og byggemodninger ved Vandmiljø Randers.

 - Birthe er en super loyal medarbejder, der altid tilbyder sig. Hun er afholdt af kolleger, har begge ben godt plantet på jorden, og er en dygtig opgaveløser. Det er fantastisk at have en medarbejder som Birthe, der har så meget hjertevarme, viden og erfaring, siger Ole Quorning, der er chef for Plan & projekt afdelingen ved Vandmiljø Randers.

I anledningen af jubilæet vil nuværende og tidligere kolleger, samarbejdspartnere, familie og venner lykønske Birthe Thorn torsdag den 1. februar fra klokken 13-14:30.