Regnvandsledning Rådhusparken.jpg
Den nye ledning skal samle spildevand fra det meste af nord- og vestbyen samt centrum, inden det transporteres til renseanlægget på Alrøvej.

Byggeprojekter i midtbyen kræver også store forandringer fem meter under jorden.

Dimensionerne er store på den byggeplads, der i daglig tale kaldes Kvickly-grunden i Horsens. Også under jorden.

Her er Samn Forsyning ApS gået i gang med at lægge en stor spildevandsledning i jorden på den strækning, hvor den nye vej skal ligge. En ca. 150 meter lang ledning, hvor en yngre skoleklasse kunne stå oprejst inden i ledningen – den har nemlig en diameter på 1,6 meter.

Et andet sted løber godt nok en spildevandsledning af samme størrelse; og denne ledning har fungeret upåklageligt i snart 60 år. Men med byggerierne og det nye vejforløb kommer den gamle ledning til at ligge under husene, og det er ikke hensigtsmæssigt.

-Vores ledninger skal helst ligge, så vi hurtigt kan komme ned til dem, hvis der skulle ske et brud – og så er det pænt sagt upraktisk at skulle ned gennem gulve og fundament først. Det ville nærmest ødelægge et helt hus, og derfor er vi nødt til at lægge en ny ledning, fortæller projektleder Halldor Omarsson, Samn Forsyning. 

Ledningen skal ligge ca. fem meter under den nye vej. Den ligger på en række betonpæle, nærmest som en underjordisk bro, men anlægsarbejdet er ikke uden udfordringer:

-Bunden er meget blød, og derfor har vi måtte ramme masser af betonpæle ned til 25 meters dybde. Det har selvfølgelig kunnet høres i byen, men det er nødvendigt, når vi skal bygge på gammel fjordbund. Ellers er der risiko for, at ledningen giver sig og i yderste konsekvens begynder at revne, siger Halldor Omarsson, som tilføjer, at den nye ledning har en estimeret levetid på 100 år.

Den nuværende ledning på grunden fejler faktisk ikke noget, men det giver ikke mening at flytte med en så gammel ledning. Risikoen for, at den slår revner ved en flytning vil være for stor, og levetiden er i forvejen begrænset, oplyser projektlederen.

Den nye ledning skal samle spildevand fra det meste af nord- og vestbyen samt centrum, inden det transporteres til renseanlægget på Alrøvej. Når belastningen er højest, vil der blive transporteret 1000 liter i sekundet, og derfor skal dimensionerne være rigtige fra begyndelsen.Det forventes, at omlægningen af spildevandsledningen er afsluttet i løbet af oktober.

Samn Forsyning er desuden i gang med at lægge en ny, større regnvandsledning i jorden under Rådhusparken, hvor gravemaskinerne længe har været i gang. En ledning, der bliver en vigtig, om end usynlig del af Samn Forsynings servicemål for klimatilpasning.

Vi øger dimensionen på en del af denne strækning med 20 cm til 1,4 m i diameter, så systemet bedre kan tage imod de store mængder af regnvand, der kommer i forbindelse med skybrud. Begge de nye ledninger ligger tæt på renseanlægget på Alrøvej, og derfor samler de regnvand og spildevand fra store dele af byen – og derfor skal vi være sikre på, at kapaciteten er i orden fra begyndelsen, forklarer Halldor Omarsson.