danskvand april.JPG
Det nye DANSKVAND har kunder som tema.

Mejeriet Naturmælk og fiskevirksomheden TripleNine er to af de virksomheder, der er frustrerede over højere vandtakster som følge af den nyligt afsagte dom i Danmarkshistoriens største skattesag.

Fiskerivirksomheden TripleNine i Thyborøn risikerer at få hævet vandtaksten med op til 7 procent som en konsekvens af den nyligt afsagte dom i Danmarkshistoriens største skattesag. En dom, der ifølge en analyse udgivet af SKAT kan hente 36 milliarder kroner ekstra op af lommerne på virksomheder og familier. For TripleNine vil øgede vandtakster gøre ondt, da virksomheden hver dag kæmper på et meget konkurrencepræget marked.

”Med den her tekniske skat er det som at tage to skridt frem og et tilbage. Den vil betyde, at vores samlede udgifter til vandforbrug og spildevandsafledning årligt anslået vil stige med 300.000 kroner,” siger Jacob Rasmussen, der er energi- og miljøchef i TripleNine.

Mejeriet Naturmælk i Tinglev bruger i dag cirka 100.000 kroner om måneden på vandregningen. Mejeriets direktør Leif Friis Jørgensen er også frustreret ved udsigten til øgede udgifter til vand- og spildevandsbehandling. ”Alt hvad der øger vores omkostninger, påvirker vores overlevelsesevne,” siger han.

De to virksomheder er langt fra de eneste, der kan se frem til store ekstrabetalinger som følge af skattesagen. Hos Landbrug & Fødevarer tyder en rundringning blandt medlemmer med stort vandforbrug på, at flere virksomheder vil få en stigning i vandudgifterne på flere hundredtusinde kroner årligt.

”På mange produkter er det marginalerne, der giver en indtjening, så denne dom vil bidrage til, at det bliver sværere at tjene penge i Danmark,” siger Henrik Borg Kristensen, der er chefkonsulent for Miljø og Bæredygtighed i Landbrug & Fødevarer.

Læs om konsekvenserne af skattesagen i april-udgaven af DANVAs magasin DANSKVAND.

Vandsektoren sætter kunderne i centrum

Det nye nummer af DANSKVAND sætter fokus på vandselskabernes kunder. Her kan man blandt andet læse om, hvordan forsyningsselskabet Arwos har skiftet mavefornemmelse ud med kundesegmentering og faktuel viden i deres kommunikationsafdeling. Det har givet en ny og mere effektiv måde at kommunikere med kunderne på.

Mød også Kalundborg Forsyning, der gennem det seneste halve år har sat værdien for kunderne i centrum for alle beslutninger om nye tiltag og investeringer. Resultatet er færre investeringsprojekter, øget effektivitet og større forretningsforståelse i hele organisationen.

Magasinet bringer også interviews med fem forbrugervalgte repræsentanter i vandselskabsbestyrelser, med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt samt med formanden for Parcelhusejernes Landsforening.

Yderligere information

Informationschef Lars Fischer, M: 51265187, E: lf@danva.dk

Kommunikationschef Karsten Bjørno, M: 20143542, E: kbj@danva.dk