VANDHUSET 2016 ny facade.jpg

DANVAs bestyrelse har givet tilsagn til syv nye udviklingsprojekter.

Godkendte projektforslag 2018

DANVAs bestyrelse har godkendt følgende projekter til uddeling af midler fra Vandsektoren Udviklings- og Demonstrationsprogram i 2018, i alt cirka 7,7 mio. kr.:

Monitering af Overfladeafstrømning fra grønne områder II (MOTO)
Hovedansøger: Aarhus Vand A/S
Tilsagnsbeløb: 900.000 kr.

SElskabet KOmmunikerer VAnd (SEKOVA).
Hovedansøger: Aalborg Vand Holding A/S
Tilsagnsbeløb: 671.101 kr.

Mikrobiologisk nedbrydning af desphenyl-chloridazon på vandværker - baseret på metan oxidation
Hovedansøger: TREFOR Vand
Tilsagnsbeløb: 995.000 kr.

Vejrradardata - tilpasset og klar til anvendelse for hele vandsektoren og deres kunder
Hovedansøger: Aarhus Vand A/S
Tilsagnsbeløb: 1.545.950 kr.

Sammen om fremtidens vandforsyning - Opsamling og distribution af sekunda-vand
Hovedansøger: FORS A/S
Ansøgt beløb: 1.190.000 kr.

Regulerbar Lavenergi Vandbremse (ReLeVand)
Hovedansøger: Favrskov Spildevand A/S
Tilsagnsbeløb: 962.650 kr.

Bedre vandkvalitet til forbrugerne (grundlaget til Dansk Standard for materialer i kontakt med vandbanen)
Hovedansøger: HOFOR A/S
Tilsagnsbeløb: 1.498.792 kr.

Om processen

VUDP ansøgningsrunde 2018 bestod af to faser med åben tematisering. Der indkom 22 ansøgninger med idétilkendegivelser på samlet ansøgt beløb på 23,3 mio. kr.
VUDPs vurderingspanel vurderede indkomne idétilkendegivelser og valgte at invitere 10 ansøgninger til fase 2, den uddybende ansøgning. Derved indkom 10 ansøgninger til den uddybende ansøgning på et samlet ansøgt beløb på 11,8 mio. kr.

Ansøgningerne blev vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Projekt idé – nyhedsværdi og behov i vandbranchen
  • Samarbejde og samarbejdspartnere
  • Projektrelevans for vandsektoren
  • Opfølgning og implementering i vandbranchen efter projektafslutning
  • Formidling i vandbranchen under og efter projektet er afsluttet

En deltager i Vurderingspanelet afholder sig fra at vurdere og kommentere en ansøgning, hvis vedkommende er inhabil i fbm. ansøgningen. Deltageren går desuden uden for døren under gennemgangen af pågældende ansøgning til vurderingspanelets møder.

Yderligere information

Kontakt Tanja Nielsen på 2035 1971 eller tn@danva.dk