Student Challenge Agromek med arrangører.jpg
Samarbejde om grundvandsbeskyttelse på Agromek Student Challenge. Fra venstre ses Kristian Friis fra DANVA, Brigitta Lazlo (Rumænien), Annika Erjavec (Canada), Ole Silkjær fra TREFOR Vand, Monica Chávez (Equador), Kamila Wiesniewska (Polen) og Thomas Holst fra Landbrug & Fødevarer.

DANVA deltager i denne uge i Agromek Student Challenge, hvor studerende fra hele verden bl.a. udfordres på at sikre et bedre samspil mellem landbruget og grundvandsressourcen.

En gruppe internationale studerende sidder lige nu på landbrugsmessen Agromek i Herning og udtænker nye løsninger på en årelang udfordring: Hvordan laver man en forretningsmodel, der både tilgodeser den enkelte landmands indtjeningsmuligheder og beskytter grundvandet?

De studerende er en del af eventen Agromek Student Challenge, som er en innovationskonkurrence, hvor 45 studerende fordelt på ni teams fordyber sig i ni forretningscases fra forskellige virksomheder. DANVA har i samarbejde med Landbrug & Fødevarer valgt at udfordre et team på at finde nye løsninger til at sikre et bedre samspil mellem landbruget og danskernes grundvandsressource.

”Jeg håber, at vi i Agromek Student Challenge møder unge med en helt anden indgangsvinkel til tingene end os, og at det kan åbne nye veje til at styrke samarbejdet mellem vandbranchen og landbruget,” siger Kristian Friis, chefkonsulent i DANVA.

Teamet, der skal arbejde med landbrug og grundvand, består af fire studerende fra henholdsvis Canada, Equador, Polen og Rumænien med kompetencer inden for bl.a. miljøteknologi, ledelse og management, agrobiologi og digital konceptudvikling. De studerende blev tirsdag i denne uge briefet på landbrug/grundvands-casen af Kristian Friis samt geolog og chefkonsulent Ole Silkjær fra TREFOR Vand og chefkonsulent Thomas Holst fra Landbrug & Fødevarer.

Vi er nødt til at tale sammen

Ole Silkjær tog i sin briefing udgangspunkt i TREFORs arbejde med at beskytte vigtige indvindingsområder ved at indgå frivillige aftaler med lokale landmænd om fx at reducere eller stoppe brug af pesticider på udvalgte marker. Han ser Agromek Student Challenge som en unik mulighed for at vise, at vandbranchen ønsker at samarbejde med landmændene om at finde løsninger, der er til alles bedste.

”Hvis vi i vandbranchen og landbruget ikke taler sammen, kan vi ikke løse de udfordringer, vi står overfor. Vi er nødt til at finde værdiskabende løsninger, der både sikrer vores investering i indvindingsanlæg og kan understøtte landmændenes økonomi,” siger Ole Silkjær.

Thomas Holst pointerede i sin briefing til de studerende, at Landbrug & Fødevarer er meget enige med DANVA i, at vi også i fremtiden skal kunne bruge simpelt renset grundvand som drikkevand. Han ser konkurrencen som en spændende arbejdsform, der giver mulighed for at få ny inspiration til at finde fælles løsninger.

”Jeg håber, at vi gennem konkurrencen kan få nogle nye modeller til at fortsætte med at producere bæredygtigt på vores arealer uden risiko for forurening af grundvandet,” siger Thomas Holst.

Vinderen i Agromek Student Challenge findes fredag den 30. november, hvor de studerende skal fremlægge deres opgaveløsning for en international jury bestående af akademikere og topchefer fra industrien.

Læs mere

Læs hele problemformuleringen i DANVAs og Landbrug & Fødevarers case i Agromek Student Challenge her.