Vandhane COLOURBOX3489962.jpg

Vandsektoren er glade for anbefalingerne fra Arbejdsgruppen under Vandpanelet.

Nye indsatser giver nemlig myndigheder og vandselskaber mulighed for mere præcist at lokalisere og kortlægge sprøjtemidler i grundvandet, så de kan holdes ude af drikkevandet.

En markant udvidelse af monitoreringen af grundvand og boringer skal forhindre, at vi igen kommer til at opleve alvorlige og ukendte trusler mod vores drikkevandskvalitet. Det er essensen af de anbefalinger, som arbejdsgruppen under Vandpanelet har udarbejdet.

”De overraskende fund af ukendte sprøjtemidler i drikkevandet det seneste år har været en ubehagelig og bekymrende oplevelse for danskerne og vandselskaberne. Det har udfordret tilliden til drikkevandet. Derfor er vi glade for, at der nu indføres øget overvågning og screening. Indsatsen betyder nemlig, at vi kan sikre os mod ubehagelige overrask-elser i fremtiden og kan få et grundigt overblik over hvilke stoffer, der er i grundvandet, og hvor de er,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

I sommeren 2017 fandt tre vandværker ved en tilfældighed rester af pesticidet desphenyl-chloridazon (DPC) i drikkevandet. DPC var ikke på den liste over de stoffer, som vandværkerne skal analysere for. Miljøstyrelsen reagerede derfor hurtigt og fik gjort DPC til et obligatorisk stof på listen. Der er siden fundet over 250 boringer med rester af stoffet over grænseværdien. Det er DANVAs vurdering, at tallet ender på over 500, når samtlige ca. 6000 drikkevandsboringer er undersøgt. Ud over DPC er der det seneste år også fundet to andre stoffer, som man ikke tidligere har analyseret for.

”Vandværkerne kæmper hver dag med at holde rester af sprøjtemidler ude af drikkevandet. I det arbejde er det naturligvis afgørende, vi ved, hvilke stoffer, man skal lede efter. Denne viden får vi nu som resultat af de nye anbefalinger,” siger Carl-Emil Larsen.

Anbefalingerne betyder blandt andet, at den nationale grundvands-overvågning suppleres med screeninger for langt flere pesticidrester, idet der tages udgangspunkt i en liste på 350 stoffer. På baggrund af disse screeninger tilpasses grundvandsovervågningen og vandværkernes boringskontrol.

”Nu får vi en meget bedre mulighed for at styre situationen. Tilbage står vi nu med et ønske om, at vi helt undgår, der bliver sprøjtet omkring drikke-vandsboringer. Vi har derfor store forhåbninger til de politiske forhand-linger, der foregår i øjeblikket, hvor man en gang for alle ønsker at gøre boringsnære beskyttelsesområder sprøjtefrie. Hvis forligskredsen bag Pesticidstrategien kan blive enige om det, vil det være endnu et stort skridt i retning af at sikre danskerne rent drikkevand i i hanerne i frem-tiden,” siger Carl-Emil Larsen.

Læs mere

Læs mere om Vandpanelets anbefalinger, pesticidlisten og DANVAs anbefalinger til vandværkerne her.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542 eller kbj@danva.dk