regnbetingedeoverloeb.jpg
Nu er det muligt for forsyninger at hente den nyeste viden om regnbetingede overløb i to nye rapporter.

DANVA i partnerskab med Miljøstyrelsen, KL, DI og Dansk Miljøteknologi om de regnbetingede overløb.

Forsyninger kan nu få hjælp til at kortlægge mængderne af regnbetingede udledninger, hvordan man registrerer det og reducere overløb. 

I et partnerskab mellem DANVA, Miljøstyrelsen, KL og Dansk Miljøteknologi er der lavet en kogebog med best practice til kortlægning og reduktion af overløb. DANVA har været med i forløbet, og fokuserer på, at der er proportioner mellem den påvirkning, de regnbetingede udledninger har på recipienterne, og de indsatser, der foreslås for at opnå miljøforbedringer, samt at beslutningerne træffes på et veldokumenteret grundlag.

Derudover er der lavet en rapport fra DTU, der gennemgår den eksisterende viden om indhold i overløb og foretageren erfaringsopsamling på praksis fra fastsættelse af udlederkrav i andre lande.

Læs rapporterne 

Rapporterne om hhv. "Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra fælleskloakerede afløbssystemer" og "Operationelle udlederkrav for regnbetingede overløb fra fællessystemer til vandløb" kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside her.