DANVA og WEF (Water Environment Federation) har under overværelse af Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen underskrevet en aftale, der skal styrke samarbejdet tværs over Atlanten.

Et stærkt dansk-amerikansk vandsamarbejde fik den 17. september 2018 endnu en komponent. PÅ IWA World Congres i Tokyo underskrev DANVA og den amerikanske organisation WEF en erklæring om samarbejde.

Formålet med samarbejde er bl.a.:

  • At opbygge relationer mellem vandeksperter både nationalt og internationalt.
  • Inspirere og styrke vandeksperters kompetencer

Udgangspunktet for aftalen er en fælles vilje til at sikre bedre vand, miljø og ikke mindst klimaløsninger inden for vandbranchen. Samarbejdsaftalen bygger videre på tidligere samarbejder som Water Technology Alliance, hvor bl.a. Aarhus Vand har bidraget med eksperter til amerikanske forsyninger.

WEF-DANVA-aftalen blev skrevet under på den danske stand i Tokyo under IWA 2018, hvor en reception med fokus på IWA 2020 i København dannede den festlige ramme om underskrivelsen af samarbejdsaftalen.

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen bød velkommen til receptionen og lovede at sætte fokus på IWA 2020 i enhver relevant sammenhæng. Dernæst deltog han i underskriftsceremonien, og har bidraget med en støtteerklæring til samarbejdsaftalen.

Fra venstre ses Tom Kunetz, Carl-Emil Larsen, Lars Therkildsen og Jakob Ellemann-Jensen.