COLOURBOX999433.jpg
Danskerne må aldrig være i tvivl om, at det er sikkert at åbne for vandhanen.

0,5 mia. kroner koster det at sikre, at kommende generationer også har adgang til rent drikkevand. Indsatsen skal betales via en national fond, der gør det muligt at skærme det mest sårbare drikkevand mod nutidens sprøjtemidler, mener DANVA og Danske Vandværker.

Danskerne må aldrig være i tvivl om, at det er sikkert at åbne for vandhanen. Derfor er der efter det seneste års massive fund af pesticidrester i vandboringer rundt om i landet brug for at finde en løsning, der giver en sikker og permanent beskyttelse af det danske drikkevand.

Det bør gøres ved at opdele landet, så man henter vand udvalgte steder og har landbrug i andre områder. Der skal være et obligatorisk stop for al brug af pesticider i vigtige og sårbare indvindingsområder. Og der skal være en række ordninger, der kan holde landbruget skadesløs i forbindelse med, at der indføres sprøjtefri boringsnære beskyttelsesområder.

Sådan lyder det fra DANVA og Danske Vandværker i et fælles oplæg til, hvordan man bedst sikrer drikkevandet for fremtiden, i juniudgaven af DANVAs branchemagasin, DANSKVAND, der udkommer i dag.

Ifølge beregninger udført af NIRAS for Miljøstyrelsen koster det cirka 0,5 mia. kroner at indføre 10.000 hektar obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder, som vil skærme det mest sårbare drikkevand mod nutidens sprøjtemidler.

Oveni skal lægges omkostninger til, at Miljøstyrelsen sætter ind med effektive og opdaterede analyseprogrammer, så vandværkerne kan gardere sig mod fortidens stoffer, der allerede er på vej ned i grundvandet. En ekstraudgift, som også vandkunderne i fællesskab skal betale via oprettelsen af en national fond betalt gennem afgiften på ledningsført vand.

Kampen for rent drikkevand i Kerteminde

Det nye nummer af DANSKVAND har temaet ’Tillid til drikkevand’ og bringer en række artikler med baggrund og viden om problematikkerne fra grundvandsbeskyttelse til fund af pesticider.

I magasinet kan man bl.a. læse om Kerteminde Forsyning, der står i en presset situation, efter at der i september 2017 blev fundet desphenyl-chloridazon over grænseværdien i syv ud af otte af selskabets vandboringer.

DANSKVAND bringer også interview med seniorrådgiver Walter Brüsch fra Danmarks Naturfredningsforening og kontorchef Rasmus Moes fra Miljøstyrelsen, der giver deres bud på, hvordan vi bedst sikrer rent drikkevand. Og en række miljøordførere svarer bl.a. på spørgsmål om, hvordan vi bedst sikrer os mod rester af både forbudte og godkendte pesticider. 

Yderligere information

Kommunikationschef Karsten Bjørno, M: 20143542, E: kbj@danva.dk

Læs mere