Danske moenter og plante COLOURBOX6713016.jpg

Der er 84 mio. kr. i puljen og informationsmøder i Aarhus og København.

MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) indkalder projektansøgninger indenfor vand og klimatilpasning, cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcerne i affaldet, renere luft, kemi, jord, bæredygtigt byggeri og mindre støj. Der kan søges om tilskud til at gennemføre projekter både i Danmark og udlandet.

Infomøder

MUDP afholder informationsmøder for alle interesserede om ansøgningsrunden:

  • Den 27. februar 2018 kl. 13.30 -16.00 hos Aarhus Vand, Gunnar Clausens Vej 34, 8260 Viby
  • Den 5. marts 2018 kl. 13.00 – 15.30 hos Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Tre puljer

Der er 84 mio. kr. i puljen i år fordelt i tre puljer i 2018:
Ansøgningsfrist for fase 1 for fyrtårnsprojekter er 3. april 2018, kl. 12.00
Ansøgningsfrist for udviklings-, test- og demonstrationsprojekter er 7. maj 2018, kl. 12.00
Ansøgningsfrist til Grøn Innovationspulje er 7. maj 2018, kl. 12.00

Lattergas

Husk at ansøgninger til Pulje til måling og reduktion af lattergasemission fra spildevandsanlæg løbende kan indsendes frem til den 20. november 2018.

Læs mere

Læs mere på ecoinnovation.dk