Forside verdensmål.JPG

Hvordan kommer danske vand- og spildevandsselskaber i gang med at arbejde med FN’s Verdensmål? Hvordan bliver verdensmålene relevante og realiserbare for vores DANVAs medlemmer?

Med disse spørgsmål som udgangspunktet har DANVA og en baggrundsgruppe af række vandselskaber udarbejdet et inspirationskatalog for verdensmålene i vandsektoren. Det tager udgangspunkt i medlemmernes deres konkrete erfaringer og bidrager til, at vi kan dele viden i vandsektoren.

Inspirationskataloget introducerer verdensmålene og sammenhængen med vandsektoren og giver anvisninger til mere information. Det praktiske arbejde er baseret på cases fra vandselskaber, som beskriver hvordan de har grebet arbejdet an.

Der er 9 temaer i inspirationskataloget fra vision til målsætning og kommunikation. Det er interaktivt, og du kan hoppe frem og tilbage mellem introduktionsteksterne, generel information og praktiske redskaber. Kataloget kan også printes og læses i en sammenhæng. 

Se inspirationskataloget her

Inspirationskataloget fremlægges på Direktørforum den 28. september og vil herudover blive fremlagt og diskuteret på konferencen Verdensmålene og Lokal værdiskabelse i Den Blå Planet den 30. oktober.