GF beretning Deltagere lytter 025.jpg

525 vandmænd og kvinder var samlet til et par inspirerende dage i Kolding den 24.-25. maj, hvor foreningen fik en ny bestyrelse.

Medarbejdere og grundvand skal beskyttes bedre

To problemer kræver ekstra opmærksom og indsats, nemlig arbejdsulykker i vandbranchen og uønskede stoffer i grundvandet. På begge områder er der behov for en forebyggende indsats. Det understregede formand Lars Therkildsen i den mundtlige beretning, hvor han også satte fokus på disse emner:

 • Regeringens forsyningsstrategi
 • Skattesagen
 • Vandselskabernes bidrag til samfundsudviklingen
 • DANVAs medlemsloyalitetsprogram

Læs hele bestyrelsens beretning her.

Fire kvinder i bestyrelsen

Alle de kvindelige kandidater, der stillede op til valget, blev valgt ind i DANVAs bestyrelse, der har i alt 15 medlemmer. Se den nye bestyrelse her.

Fan T-shirt 022.jpg

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Kirsten Brosbøl, der er formand for Folketingets tværpolitiske SDG-netværk, holdt årsmødetalen og understregede, at der er en lige linje fra vandselskabernes arbejde over vandvisionen til verdensmålene.

Kirsten Brosbol og verdensmaalene 065.jpg

”Danmark har virkelig noget at byde ind med til opfyldelse af FN’s verdensmål, og de ambitiøse mål er en unik mulighed for os til at hjælpe med at løse verdens problemer. Vi har en styrkeposition indenfor mål 6 om rent drikkevand og sanitet til alle, men også mål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, mål 13 om klima og mål 17 om partnerskaber,” sagde Kirsten Brosbøl. Hun understregede, at vi i Danmark ikke selv er i mål og nævnte her især klima og målet om bæredygtig produktion og forbrug.

”Vi har et stort CO2-aftryk, og hvis alle levede som os, var der brug for 3,6 jordkloder,” sagde hun og fortsatte:

”Vi skal have orden i eget hus og leve op til FN’s mål om ”Do no harm” og ”Leave noone behind”. Vi skal handle lokalt og tænke globalt,” understregede Kirsten Brosbøl og opfordrede til at fordybe sig i de 169 delmål og gå dem systematisk igennem.

Kunderne i centrum

Journalist Anja Bo stod i spidsen for en paneldebat om:

 • Hvad er vigtigst – pris eller værdi?
 • Skal vand som vores fælleseje være mere synligt?
 • Services – udnyt mulighederne for proaktiv kundedialog. Hvor er potentialet?
Anja Bo og panelet 077.jpg

I panelet deltog:

 • Martin Salamon, cheføkonomi i Forbrugerrådet TÆNK
 • Tone Madsen, kontorchef i Forsyningssekretariatet
 • Anders Jørn Jensen, forbrugerrepræsentant i HOFOR
 • Bjarne Zetterstrøm, chefkonsulent i BL-Danmarks almene boliger
 • Morten Slotved, bestyrelsesmedlem, DANVA
 • Claus S. Nielsen, miljøspecialist i Danish Crown

Deltagerne i salen kunne med røde og grønne sedler undervejs give deres mening til kende. Der var enighed om, at DANVA skal påvirke politikerne på Christiansborg, så der sikres en god vandkvalitet. Og værdien af vand skal synliggøres - prisen er mindre vigtig.

Ungdommen og mærkesagerne

De unge er fremtidens kunder, og DANVA havde inviteret seks unge fra Studenterhus Aarhus for at høre de unges bud på DANVAs mærkesager:

 • Rent drikkevand
 • Rent vandmiljø og klimaløsninger
 • Innovation og teknologi
 • Lokal erhvervsudvikling
Livlige unge 112.jpg

Generelt tænker de unge ikke meget over vand i hverdagen – det er en selvfølge, at der kommer rent vand ud af hanen. Men efter rejser i udlandet er de blevet bevidste om, hvor priviligerede vi er i Danmark, og de vil ikke miste det rene danske drikkevand.

En af de unge, Nadia Grøn, foreslog, at vandbranchen skulle gå ind i oplevelsesbaseret formidling og lave en App med måling af vandforbrug.

Der var ros fra de unge, der har fundet ud af, hvor stort og vigtigt et arbejde, der foregår i vandbranchen. De unge vil gerne gøre en forskel og have et meningsfuldt job – og det er der mulighed for i vandbranchen.

”De unge kender jer ikke. Men I er vildt fede”, sagde Benjamin Ellehauge Madsen, der læser Information Management og gerne vil arbejde med grøn omstilling.

De unge mente, det er skræmmende, hvis vandsektoren bliver privatiseret. Vand er en naturressource – og der er jo heller ingen, der skal tjene penge på, at vi trækker vejret.

Sessioner om aktuelle emner

Bestyrelse workshop127.jpg

Torsdagen sluttede af med mulighed for at deltage i en disse sessioner:

 • Speedindlæg om VUDP projekter
 • Ny i bestyrelsen
 • Strategi for håndtering af medicinrester i spildevand
 • Kampen om fremtidens arbejdskraft
 • Hvor bevæger den økonomiske regulering sig hen?

Vand, værdi og adfærd

Fredag morgen fik deltagerne et inspirerende oplæg fra Mikkel Holm Sørensen, der er adfærdsstrateg og direktør i KL.7

Mikkel Holm Sørensen Hjerne IMG_3911.jpg

”Mennesker er ikke logiske, men biologiske, og vi har fra naturens side lært at spare på energien: Vi skyr kompleksitet og besvær,” sagde han og understregede, at vi styres af to systemer: det biologiske, som han kaldte ”Aben”, og det rationelle, som han kaldte ”Jakkesættet”.

Pris og værdi er relative størrelser, og det konkretiserede han med et eksempel om den oplevede værdi af hhv. rabat og gavekort.

”I kan gøre meget for kundetilfredsheden ved god service,” understregede han med henvisning til ”det oplevende jeg” og ”det erindrende jeg”. Desuden giver det bonus at kommunikere til vores sanser og følelser.

Scener fra et vandselskab

Klods Hans teater IMG_0038.jpeg

Skuespillerne Hans og Anna-Birgitte fra teatergruppen ”Klods-Hans for viderekomne” underholdt med morsomme situationer og forskellige former for kommunikation. Det blev også tydeligt, hvor svært det kan være at kommunikere med kunder, når medarbejderne bruger fagudtryk som No-Dig, strømpeforing og styret underboring. Desuden viste de forskellige dilemmaer fra arbejdssituationer.

Mennesker er strømme i hvirvler af vand

Tor og vand IMG_3913.jpg

Tor Nørretranders fortalte, at kroppens indhold af vand varierer i løbet af livet. Børns kroppe består af 75 % vand, voksne har 60 % vand i kroppen og ældre mennesker har kun 50 % vand tilbage. Vandets opholdstid i kroppen er 13 dage, og 98 % af kroppens atomer skiftes ud på et år.

”I er i virkeligheden sække af vand, og det kan undre, hvordan vi kan huske, når vi hele tiden fornys. Men det svarer jo til, at musik kan gemmes på forskellige medier – vinyl, bånd, CD eller trådløst,” sagde Tor Nørretranders.

”Livet er en strøm af stof og vand,” sagde han og opfordrede til at tænke i strømme og styrke livsudfoldelse.
”Vedvarende energi som sol, vind og bølger er strømme af energi, som det er meget bedre at bruge end depoterne af fossile brændsler og uran,” sagde han og mente, at verden er venlig og frodig.

Tor Nørretranders fortalte også om begrebet fælledskaber, hvor lokale i fællesskab forvalter fælles ressourcer. Når lokale tager ansvar og laver selvforvaltning kan det give gode resultater som fx Samsø vedvarende energi-ø.

Traefpunkter 092.jpg
Der var 45 træfpunkter på årsmødet.
Udendors pause 062.jpg
Der var tid til at nyde det gode vejr i pauserne.
Tommy og Niels og Mikkel Hall 123.jpg
Tommy Mostrup fra Hjørring Vandselskab, Niels Møller Jensen fra Herning Vand og Mikkel Hall fra Miljøstyrelsen var aktive i session om håndtering af medicinrester i spildevand.
Indmarch 008.jpg
Selskabernes logoer blev synliggjort ved en festlig indmarch.

På gensyn i Esbjerg

Næste DANVA Årsmøde holdes den 23.-24. maj 2019 i Esbjerg Musikhus.

Deltagere session 117.jpg
Deltagere på sessionen om økonomisk regulering.
Ango og Lars og Carl-Emil 018.JPG
Ango Winther, Lars Therkildsen og Carl-Emil Larsen styrede generalforsamlingen sammen med dirigenten.