DV_forsidefoto_Mikroplast_Januar_2018.jpg
Måling af mikroplast. Foto: Teknologisk Institut.

DANSKVAND præsenterer en række projekter støttet af VTU-Fonden eller VUDP.

Den danske vandsektor skal også i 2025 levere løsninger i verdensklasse. Det er kun muligt, hvis vi har fokus på teknologiudvikling i sektoren. Det gavner vandkunder, skærmer miljøet mod forurening, skaber værn mod oversvømmelser, og hver krone investeret i miljøteknologi giver tre kroner i afkast.

DANSKVAND har i februar 2018 fokus på teknologiudvikling i vandsektoren. Magasinet præsenterer en række projekter, der alle har modtaget støtte af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU-Fonden) eller af Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP).

Læs om løsninger, der kan finde bakteriologiske forureninger i drikkevandssystemet, detektere fejlkoblinger i ledningssystemet, analysere mikroplast eller lave 3D modelleringer af grund-vandsressourcer.
Teknologiudvikling er med til at skabe udvikling i vandselskaberne. Det er også med til at skabe udvikling i samfundet, viser en evaluering af MUDP – det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Investerer man én krone i miljøteknologiske udviklingsprojekter, kommer pengene næsten tredobbelt tilbage.

Mange års vedvarende indsats

Erfaringerne fra projekterne i VTU-Fonden viser klart, at det kræver tid, standhaftighed og enorm flid at nå frem til løsninger, der kan anvendes bredt. Det kræver, at partnerne i projekterne alle arbejder målrettet mod at implementere løsningerne efter projektafslutning. De fleste kender nok til Billund BioRefinery og Future Water projektet, støttet af VTU-Fonden og Miljøstyrelsen. Begge er gode eksempler på projekter, som har krævet mange års vedvarende indsats for at nå frem til de successer, vi ser i dag.

DANVA driver teknologiudviklingen

DANVA stod bag VTU-Fonden, da den blev etableret i 2011. VTU-Fonden gav ca. 72 mio. kr. til udviklingsprojekter inden for vandsektoren til og med 2015. De fleste projekter har været 1-3 år undervejs, og nu begynder effekterne at vise sig i form af produkter, metoder, viden der udbredes og anvendes i vandbranchen.

I 2016 etablerede DANVA Vandsektorens Udviklings- og Demonstrations-program, som efter den reviderede vandsektorlov er en videreførelse af VTU-Fonden. Denne gang er uddelingsprogrammet etableret i DANVAs eget regi, men fortsat med fokus på teknologiudvikling.

DANVA arbejder med at skabe gode rammer for at deltage i teknologi-udvikling, og heldigvis er der stor interesse fra selskabernes side for at deltage i udviklingsprojekter.

Vandselskaberne har en betydelig rolle

En analyse, som DANVA har fået lavet i samarbejde med konsulent-virksomheden Pluss, viser tydeligt interessen for at være med til at forbedre sektoren. Allerede i dag deltager selskaberne i en lang række innovations- og udviklingsprojekter. I alt blev det i 2016 og 2017 til 287 projekter med aktiv deltagelse fra vandselskaber. Og samtidig deltager hele 91% af selskaberne i test og afprøvning af teknologier til gavn for dansk eksport og for at fremme brugen af innovative løsninger.

Yderligere information

Informationschef Lars Fischer, M: 51265187, E: lf@danva.dk
Kommunikationschef Karsten Bjørno, M: 20143542, E: kbj@danva.dk

Læs bladet