DV_forsidefoto_Mikroplast_Januar_2018.jpg
Måling af mikroplast. Foto: Teknologisk Institut.

DANSKVAND præsenterer en række projekter støttet af VTU-Fonden eller VUDP.

Den danske vandsektor skal også i 2025 levere løsninger i verdensklasse. Det er kun muligt, hvis vi har fokus på teknologiudvikling i sektoren. Det gavner vandkunder, skærmer miljøet mod forurening, skaber værn mod oversvømmelser, og hver krone investeret i miljøteknologi giver tre kroner i afkast.

DANSKVAND har i februar 2018 fokus på teknologiudvikling i vandsektoren. Magasinet præsenterer en række projekter, der alle har modtaget støtte af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond (VTU-Fonden) eller af Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP).

Læs om løsninger, der kan finde bakteriologiske forureninger i drikkevandssystemet, detektere fejlkoblinger i ledningssystemet, analysere mikroplast eller lave 3D modelleringer af grund-vandsressourcer.
Teknologiudvikling er med til at skabe udvikling i vandselskaberne. Det er også med til at skabe udvikling i samfundet, viser en evaluering af MUDP – det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Investerer man én krone i miljøteknologiske udviklingsprojekter, kommer pengene næsten tredobbelt tilbage.

Mange års vedvarende indsats

Erfaringerne fra projekterne i VTU-Fonden viser klart, at det kræver tid, standhaftighed og enorm flid at nå frem til løsninger, der kan anvendes bredt. Det kræver, at partnerne i projekterne alle arbejder målrettet mod at implementere løsningerne efter projektafslutning. De fleste kender nok til Billund BioRefinery og Future Water projektet, støttet af VTU-Fonden og Miljøstyrelsen. Begge er gode eksempler på projekter, som har krævet mange års vedvarende indsats for at nå frem til de successer, vi ser i dag.

DANVA driver teknologiudviklingen

DANVA stod bag VTU-Fonden, da den blev etableret i 2011. VTU-Fonden gav ca. 72 mio. kr. til udviklingsprojekter inden for vandsektoren til og med 2015. De fleste projekter har været 1-3 år undervejs, og nu begynder effekterne at vise sig i form af produkter, metoder, viden der udbredes og anvendes i vandbranchen.

I 2016 etablerede DANVA Vandsektorens Udviklings- og Demonstrations-program, som efter den reviderede vandsektorlov er en videreførelse af VTU-Fonden. Denne gang er uddelingsprogrammet etableret i DANVAs eget regi, men fortsat med fokus på teknologiudvikling.

DANVA arbejder med at skabe gode rammer for at deltage i teknologi-udvikling, og heldigvis er der stor interesse fra selskabernes side for at deltage i udviklingsprojekter.

Vandselskaberne har en betydelig rolle

En analyse, som DANVA har fået lavet i samarbejde med konsulent-virksomheden Pluss, viser tydeligt interessen for at være med til at forbedre sektoren. Allerede i dag deltager selskaberne i en lang række innovations- og udviklingsprojekter. I alt blev det i 2016 og 2017 til 287 projekter med aktiv deltagelse fra vandselskaber. Og samtidig deltager hele 91% af selskaberne i test og afprøvning af teknologier til gavn for dansk eksport og for at fremme brugen af innovative løsninger.

Yderligere information

Informationschef Lars Fischer, M: 51265187, E: lf@danva.dk
Kommunikationschef Karsten Bjørno, M: 20143542, E: kbj@danva.dk

Læs bladet

 

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?