COLOURBOX14453565.jpg
DANVA og Dansk Fjernvarme er gået sammen om at udarbejde et kodeks for styring af aktiver, også kendt som Asset management.

DANVA og Dansk Fjernvarme er gået sammen om at udarbejde et kodeks for styring af aktiver, også kendt som Asset management.

Med kodekset vil foreningerne give forslag til, hvordan vand- og spildevandsselskaber samt varmeselskaber og -værker kan sikre den bedste balance mellem investeringer, drift og forsyningssikkerhed. Arbejdet er netop sat i gang, og DANVA og Dansk Fjernvarme vil gennem de næste måneder gennemføre interviews blandt selskaberne. Det er disse interviews, der skal danne grundlag for kodekset.

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, fortæller: ”Kodekset vil bidrage til, at branchen er på forkant med fremtidige krav til selskaber og værker”.

Kodekset fortsætter det arbejde, der er i gang flere steder – og understøtter samtidig målsætninger om fortsat erfaringsudveksling og effektivisering

Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, supplerer: ”Kodekset fortsætter det arbejde, der er i gang flere steder – og understøtter samtidig målsætninger om fortsat erfaringsudveksling og effektivisering”.  

Arbejdet er forankret i en styregruppe med deltagelse fra myndighedssiden, mens referencegruppen består af en række repræsentanter fra vandselskaberne og varmeselskaberne. Arbejdet drives i en projektgruppe med deltagelse fra Dansk Fjernvarme, DANVA og konsulentfirmaet Kouno.

Læs mere om projektet i en kort introduktion her.