Hojesteret_DK_COLOURBOX2002865.jpg

Danmarkshistoriens største skattesag er kommet et skridt videre.

DANVAs advokat Arne Møllin har meddelt, at Højesteretssagen er blevet berammet til den 25. og 26. oktober 2018. Der vil være 7 dommere grundet sagens principielle karakter (sædvanligvis er der 5 dommere).
Der er en forventning om, at dommen fra Højesteret vil falde i første uge af november 2018.

Ny undersøgelse

DANVA er i de afsluttende strategi- og aktivitetsdrøftelser med vores advokater fra Kromann Reumert. I den forbindelse forudser vi et behov for at kvalificere foreningens undersøgelse af den skattemæssige værdi-sætning fra november 2017 – herunder øge besvarelsesprocenten.

I november 2017, hvor der var forhandlinger med Skatteministeriet om et retsforlig, var mange DANVA medlemmer behjælpelige med informationer om selvangivet afskrivningsgrundlag, SKATs afgørelse, POLKA værdien og nedskrevet genanskaffelsesværdi. Det er denne undersøgelse, som skal finpudses og tilføjes en oplysning om regnskabsværdien - forud for advokaternes indlevering af ”replik” (forberedelsespapir) til Højesteret i slutningen af juni 2018.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på 8793 3510 eller sv@danva.dk