Kobenhavn Hovedbanegaard COLOURBOX14783096.jpg
Det nye kontor har en praktisk beliggenhed overfor Københavns Hovedbanegård.

Dansk Fjernvarme, DANVA og Dansk Affaldsforening flytter sammen i nye lokaler i København. Konsolideringen skaber bedre værdi for de tre foreningers medlemmer.

Siden 2016 har Dansk Fjernvarme og DANVA, der har hovedkontorer i henholdsvis Kolding og Skanderborg, også haft fælles kontorlokaler i København. Fra den 1. juli får de nyt kontor i København og samtidig en ny bofælle i Dansk Affaldsforening, der hidtil har haft til huse på Vodroffsvej på Frederiksberg. Fra den 1. juli flytter de tre foreninger ind på adressen Vester Farimagsgade 1, 5.sal, 1606 København V.

Kim Mortensen, der er direktør i fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme siger:
"Vi har i dag en velfungerende forsyningssektor, der leverer rent drikke-vand, håndterer spildevand, affald og leverer grøn varme og energi til danskerne og erhvervslivet. Men vi tror, vi kan skabe en endnu stærkere sektor og levere endnu bedre værdi for vores medlemmer ved at rykke tættere sammen og udnytte nogle af de synergier, der opstår, når man bor sammen."

Jacob H. Simonsen, der er direktør i Dansk Affaldsforening, der organiserer kommuner og kommunale affaldsselskaber, siger:
"Vi ser frem til at styrke vores tætte samarbejde på tværs af forsynings-arter. De forskellige dele af forsyningssektoren har meget til fælles - blandt andet når det gælder vores værdier og vores skarpe fokus på miljøet og borgerne. At flytte sammen er et naturligt skridt, som vi forventer vil styrke vores samarbejde og koordinering og komme både foreningerne og medlemmerne til gode."

Carl-Emil Larsen, der er direktør i vandsektorens brancheorganisation, DANVA, er enig i fordelene ved, at forsyningerne nu rykker tættere sammen:
"Selvom vi har forskellige forudsætninger i hver vores sektor, hvilket reguleringen skal tage hensyn til, så er der også fælles vilkår som samfundshensyn og offentligt monopol. Vi skal afspejle det politiske landskab for at varetage medlemmernes interesser bedst muligt, så de kan agere bedre og billigere til gavn for deres kunder og samfundet. Regeringen har oprettet et forsyningsministerium og lanceret en forsyningsstrategi. Med forsyningernes tætte samarbejde kan vi levere løsninger ind til det politiske niveau med endnu større vægt." 

Vand-, affalds- og varmesektoren samarbejder allerede i dag på en række områder og har tidligere også formuleret fælles visioner for forsynings-sektoren.

Som en forsmag på sammenflytningen i København rykker de tre foreninger allerede på torsdag sammen under samme tag, når de deltager med en fælles stand på Folkemødet. De kan findes i Forsyningens Telt, B9 på Nordlandspladsen i Allinge.

For mere information kontakt:

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, tlf. 4021 2220, e-mail: kmo@danskfjernvarme.dk
Jacob H. Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening, tlf. 2251 6661, e-mail: jhs@danskaffaldsforening.dk
Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk