Folkemodet Bornholm COLOURBOX4139245-1.jpg

For sjette år i træk taler DANVA vandets sag på Folkemødet på Bornholm.

DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening gentager sidste års succes med et fælles forsyningstelt på Folkemødet på Bornholm og et fælles fokus på den unikke danske forsyningsmodel, der sætter kunderne i centrum. DANVA samarbejder også med medlemmer fra Fors, BIOFOS og VandCenter Syd om vandevents.

Du finder Forsyningsteltet på Nordlandspladsen, B9, og det vil være bemandet alle dage.

”Folkemødet har med sine uformelle rammer og omkring 100.000 besøgende for længst markeret sig som et unikt forum til at sætte dagsordenen og få vores budskaber ud til både politikere, virksomheder og borgere. Og som forsyningssektor står vi endnu stærkere, når vi arbejder sammen,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

I år er DANVA med i fem arrangementer, der favner over budskaber rettet mod både skoleundervisning, politiske debatter og events til vandkunder. Et af arrangementerne er en quiz inden for emnerne ”Demokratisk ejerskab” og ”Forsyning med kunderne i centrum” med blandt andre folketingspolitikerne Carsten Bach og Orla Østerby. Med afsæt i bl.a. CEVEAs rapport, der beskriver, hvordan stadig flere lande tager vandforsyningen tilbage på kommunale hænder efter 80’ernes og 90’ernes fejlslagne privatiseringsbølge, debatteres den danske model med demokratisk ejerskab.

”Den danske forsyningsmodel er enestående i verden. Den sætter kunderne i centrum, og vandselskaberne og de øvrige forsyningsgrene fungerer som åbne laboratorier, hvor fagfolk og eksperter udvikler nye løsninger til at gøre den lokale forsyning bedre og billigere. Forsyningerne udgør rygraden i lokalsamfundene, og den grønne omstilling skaber jobs og mindre miljø- og klimaaftryk. Alt sammen noget, der understøtter det gode liv. Den debat, synes vi, er vigtig at tage på Folkemødet,” siger Carl-Emil Larsen.

Debat om pesticidfrit drikkevand

DANVA sætter også de aktuelle problemer med fund af pesticidrester i drikkevandet til debat på Folkemødet. ”Fuck’r du med mit grundvand?” er overskriften på en politisk debat om, hvordan vi forhindrer, at rester af forbudte og tilladte pesticider havner i drikkevandet.

”Hvis danskerne skal bevare tilliden til drikkevandet, er det helt afgørende, at der indføres mere målrettede analyseprogrammer og sprøjtefri boringsnære beskyttelsesområder. På Folkemødet får vi både miljøordførere og vandkunder i tale, så det er oplagt, at vi her tager en debat om mulige løsninger til at sikre, at danskerne får rent drikkevand ud af vandhanerne både nu og i fremtiden,” siger Carl-Emil Larsen.

DANVAs ARRANGEMENTER

TORSDAG 14. JUNI

Kl 13.45-14.45 i Forsyningens Telt: ”Kan man udlicitere Klimaansvaret?” Skal vi selv planlægge, styre og drive den grønne omstilling og teknologi-udviklingen, eller kan vi overlade det til markedet at sikre god genanvendelse, grøn og billig varme og rent vand og klimasikring? Hvem skal have rorpinden til fremtidens forsyninger?

FREDAG 15. JUNI

Kl. 10-11 hos Dansk Byggeri: ”Medfinansiering af klimatilpasnings-projekter”. Hvorfor gennemføres der ikke flere af de nødvendige klimatilpasninger i kommunerne? Debat med minister, miljøordførere og rådgivere.

Kl. 13.45-14.45 i Forsyningsteltet: ”Ministerquiz - Forsyninger ejet af fælleskabet skaber samfundsværdier.” To hold quizzer og debatterer over to runder inden for emnerne ”Demokratisk ejerskab” og ”Forsyning med kunderne i centrum”.

Kl. 15.00-16.00 i Forsyningsteltet: ”Fuck’r du med mit grundvand?” Politisk debat om, hvordan vi forhindrer rester af forbudte og tilladte pesticider i drikkevandet.

KL. 16.30-17.30 i Forsyningsteltet: ”Fremtidens byer – fremtidens forsyning.” Åben workshop om udviklingen inden for boliger og byliv samt debat om konsekvenserne for de forsyningsløsninger, det vil kræve. Arrangeres i samarbejde med Fors A/S.

LØRDAG 16. JUNI

Kl. 9.00-10.00 i Forsyningsteltet: ”Forsyning i undervisningen”. Workshop/morgenmadsarrangement i samarbejde med Dansk Lærerforening, Gymnasielærerforeningen, SDG’er, BIOFOS.

Om Folkemødet

Folkemødet 2018 åbner torsdag 14. juni kl. 11.30 og lukker søndag 17. juni kl. 12. Der er fri entre og alle events er gratis.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542 eller kbj@danva.dk