HKA og AB juni 2018.JPG
Helle Katrine Andersen, formand for IWA-DK og afdelingschef i DANVA, og Anders Bækgaard, kongrespræsident for IWA 2020.

Der er imponerende stor opbakning fra alle sider til IWA 2018, der foregår i Tokyo i september. Herefter går en ny fase i gang frem mod IWA 2020 i København, hvor der er brug for, at alle kræfter står sammen om at løfte opgaverne.

I september drager 90 deltagere afsted til IWA World Water Congres & Exhibition 2018 (IWA 2018) i Tokyo klar til at profilere danske løsninger og IWA 2020. Der er en imponerende opbakning fra hele den danske vand-sektor, fra Miljøministeriet, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og øvrige regioner samt fra partnerskaber og andre aktører med relation til vandbranchen. Deltagerantallet er på niveau med dansk deltagelse ved IWA-kongressen i Lissabon i 2014. Det er meget flot og helt afgørende for at tiltrække kongresdeltagere til København i 2020.

Som deltager i Tokyo vil man opleve en stor dansk pavillon, miljø- og fødevareministerens deltagelse, markant dansk deltagelse i sessioner og workshops samt en lang række events i den danske stand. Den danske pavillon og aktiviteterne omkring standen er arrangeret af Danish Water Technology Group, Dansk Industri, State of Green, IWA-Denmark og DANVA.

Ved afslutningen af IWA 2018 i Tokyo overdrages kongresstafetten fra den nuværende kongrespræsident for Tokyo 2018, Hiroaki Furumai, til kongrespræsident for IWA 2020, Anders Bækgaard. Fra denne dag går vi ind i en operationel fase frem mod 2020, hvor der vil blive behov for hjælp fra alle de mange aktører, der står klar til at bidrage. Vi går ind i en ny fase, hvor der vil blive sat fokus på den konkrete planlægning af program, side events, technical tours, social events, møder med stakeholders og meget mere.

I april underskrev IWA-Denmark, DANVA og IWA en joint venture-aftale om værtsskab og fordeling af forpligtelser ved afholdelse af kongressen i København. Det er dette værtsskab, der har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for kongressen. DANVA og IWA-Denmark har samtidig indgået en risikofordelingsaftale.

IWA 2020 kongressekretariat

Til at koordinere de mange aktiviteter har DANVA og IWA-Denmark oprettet et kongressekretariat med base i Vandhuset, Skanderborg. Sekretariatet er bemandet med:

  • Anders Bækgaard, kongrespræsident IWA2020, næstformand IWA-Denmark.
  • Helle Katrine Andersen, formand IWA-Denmark, afdelingschef DANVA.
  • Miriam Feilberg, seniorkonsulent DANVA.
  • Birgitte Skjøtt, sekretær IWA-Denmark.

Se hele IWA 2020-organisationen i boksen nederst på siden.

Anders Bækgaard, kongrespræsident IWA 2020, og Helle Katrine Andersen, formand for IWA-DK og afdelingschef i DANVA, tegner sammen den fælles ledelse for kongressen. Anders Bækgaard er ansvarlig for sponsorerne og det nordiske og baltiske samarbejde og varetager en række aktiviteter i forhold til at brande IWA 2020 ved konferencer i ind- og udland. Han er desuden som kongrespræsident formand for Joint Organising Committee og kongressens ansigt udadtil.

Helle Katrine Andersen er ansvarlig for den formelle kontakt og kontrakt-forhold til IWA bl.a. gennem deltagelse i IWA Board of Directors. Hun er desuden formand for Host Country Committee (HCC) og for HCC-styregruppen. HCC-styregruppen koordinerer HCC-aktiviteter og er ressourcegruppe for Joint Organising Committee.

Brug for at alle står sammen

Men ledelsen er jo intet uden resten af organisationen, hvor både kongressekretariatet, HCC-styregruppen og Host Country Committee gør et kæmpestort og uvurderligt arbejde. Hvis IWA 2020 skal blive en succes, er der brug for, at alle kræfter står sammen, og at vi fortsætter det momentum, der har været, fra vi startede processen med at skrive ansøgningen. Derfor har vi en stor og bredt sammensat Host Country Committee, hvor alle interesserede kan tilmelde sig og holde sig orienteret om, hvilke aktiviteter der sættes i gang, og hvor der er brug for hjælp.

Indtil nu har en væsentlig del af arbejdet været centreret om formulering af en kernefortælling og planlægning af forskellige stepping stones såsom deltagelse i IWA 2016 i Brisbane og nu i Tokyo. Kernefortællingen skal ses som basis for den fælles ramme for historien om København 2020 og danske løsninger, og den indrammer de danske kompetencer, vi ønsker skal være fremtrædende i 2020. Den kan fx anvendes som udgangspunkt for arbejdet vedrørene dansk påvirkning af ”themes and topics” for det ”Call for abstracts”, der skal udsendes allerede i april 2019. De næste to år vil der blive brug for hjælp til at arrangere technical tours, udstilling, side events, social events, workshop mm. Men vigtigst af alt er det alfa og omega for dansk tilstedeværelse i det faglige program, at der indsendes rigtig mange og gode abstracts med danske eksempler.

Bidrag og ideer er velkomne

Host Country Committee er organiseret med en række ”temabokse” eller temaområder, som hver indeholder mange forskellige aktiviteter, der igangsættes på forskellige tidspunkter. Hvis du ønsker at bidrage i planlægningen, kan du til sekretariatet tilkendegive din interesse inden for en eller flere temabokse. Du vil så blive kontaktet, når der er brug for hjælp til at igangsætte konkrete aktiviteter.
Har du ideer til aktiviteter, side events, happenings mv. er dette også i høj grad velkomment, så kontakt gerne sekretariatet herom.
iwa.2020copenhagen.dk kan du hvilke personer og organisationer, der har ansvar for de forskellige temaområder.
Vi glæder os til at sætte turbo på de næste to år og til kongressen i 2020 - efter Tokyo i september er det Next Stop Copenhagen.
VI SES!

Organisation IWA 2020 Copenhagen:

Yderligere information

Kontakt Helle Katrine Andersen på 3027 5042, hka@danva.dk, Anders Bækgaard på 4027 7500, ab@danva.dk, Miriam Feilberg på 2244 1452, mfe@danva.dk eller Birgitte Skjøtt på 5090 3391, bs@danva.dk.