Deltagere-07.05.2018.jpg

Vandvisionen får et skub fremad på konference i AquaGlobe.

Cape Town i Sydafrika står snart uden vand. FN forventer, at halvdelen af verdens befolkning i 2030 vil mangle adgang til rent drikkevand. Mandag mødes den danske vandbranche i AquaGlobe, Skanderborg, for at se på, hvordan den vandteknologiske udvikling kan accelereres endnu mere til gavn for danske vandkunder, øget eksport, flere jobs og den globale vandkrise.

Eksporten af dansk vandteknologi er større end nogensinde. Den klarer sig væsentligt bedre end både den generelle eksport og Danmarks anden grønne eksport i øvrigt. Det sker på et tidspunkt, hvor mange lande oplever vandrelaterede udfordringer pga. klimaforandringerne, og afsætter enorme beløb til investeringer i vandteknologiske løsninger. Og det marked er Danmark unikt placeret til at byde ind på.

I 2015 blev en samlet branche og Miljø- og Fødevareministeriet enige om en vandvision, hvor målet er at fordoble eksporten af vandteknologiske løsninger inden 2025 og skabe 4.000 nye jobs i vandsektoren. For at understøtte den positive udvikling endnu mere samles branchen til statuskonference i AquaGlobe – Water Solution Center – i Skanderborg mandag 7. maj for at få nye ideer og drøfte, hvordan branchen kommer fremad – hurtigere. Konferencen i Skanderborg afholdes i samarbejde med Miljøministeriet, DANVA, DI, Dansk Miljøteknologi, MUDP og Innovationsfonden.

Forsyningerne bidrager til eksporten

75% af danske vandforsyninger har haft besøg fra erhvervsdelegationer, og 66 % deltager i innovations- og udviklingsprojekter med eksterne partnere. Det viser en analyse fra DANVA. Det er netop partnerskaber om demonstration og innovation, som vandvisionen peger på som redskab til at øge vandeksporten.

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, glæder sig over den støt stigende eksport af danske vandteknologiske løsninger.

"Vandvision 2025 accelerer udviklingen af vandteknologi til gavn for Danmark og verden. De systemer, der udvikles i vandselskaberne i samarbejde med rådgivere, producenter og forskere, sikrer danske kunder højtydende, effektive vandforsyninger. De private samarbejdspartnere markedsmodner løsningerne til eksport, så de enestående danske metoder og modeller i vandselskaberne også kan komme resten af verdens befolkning til gavn. Når branchen mødes i Skanderborg, så er det, fordi AquaGlobe er et godt eksempel på det arbejde. Det er et initiativ, som har mange virksomhedspartnere, der laver innovationsprojekter og er et professionelt set up for udenlandske besøg," siger Carl-Emil Larsen.

Fakta om Danmarks eksport af vandteknologi

  • Danmark er nr. 1 i verden målt på antallet af vandteknologipatenter per indbygger.
  • Den samlede danske eksport af vandteknologi var i 2016 på ca. 19,1 mia. kr.
  • Danmark er nr. 2 i Europa, når man kigger på, hvor meget vandteknologien fylder af den samlede eksport.

Kort om AquaGlobe

AquaGlobe – Water Solution Center – samler vandbranchens mest ambitiøse aktører for at levere løsninger, der giver adgang til rent vand og sanitet for alle. Sammen udvikler og tester vi ny, innovativ og bæredygtig vandteknologi direkte i Skanderborg Forsynings fungerende anlæg og måler den i realtid. Vi bidrager til at løfte dansk eksport, sikre jobs og løse den globale vandkrise.
Partnerne i AquaGlobe er Grundfos, AVK, Kamstrup, Stjernholm A/S, Powel, Eltronic, Danova, Silhorko-Eurowater, Frontmatec, VIA University College Engineering, Eksportforeningen og Teknologisk Institut.

Kontakt:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf: 2033 8515 eller mail: cel@danva.dk
Administrerende Direktør i Skanderborg Forsyning/AquaGlobe, Jens F. Bastrup, på tlf: 2938 2844 eller mail: jfb@skanderborgforsyning.dk

Dagens første tale blev holdt af Anders Rosenstand Laugesen, der er næstformand i Skanderborg Kommunes økonomiudvalg (V).
Jakob Møller Nielsen fra Departementet i Miljø- og Fødevareministeriet samlede op på forslagene fra deltagerne på konferencen.