Workshop_regnvandsbassiner IMG_2938.JPG
På en workshop i Vandhuset leverede fagfolk input til designguiden.

DANVA har udgivet en designguide for regnvandsbassiner. Guiden kombinerer praktisk erfaring fra en række vandselskaber med den nyeste viden på området.

Det kan være noget af en udfordring at få overblik over den nyeste viden og den bedst tilgængelige teknik (BAT), når der skal anlægges et nyt regnvandsbassin. Derfor satte DANVA sidste år gang i et projekt med det mål at få lavet en designguide, som kan være en hjælp for de medarbejdere, der arbejder med at designe nye regnvandsbassiner.

”Flere af vore medlemmer har givet udtryk for, at de mangler et overblik over de mange designmuligheder, der knytter sig til arbejdet med regnvandsbassiner. Derudover har flere efterspurgt en hands-on tilgang til arbejdet”, fortæller Helle Kayerød, der er DANVAs projektleder på regnvandsbassin-projekterne.

Designguiden er blot et af en række projekter, DANVA har sat i gang for at gøre arbejdet med regnvandsbassiner lettere for vandselskaberne. I 2016 blev der udarbejdet en vejledning om drift og vedligeholdelse af regnvandsbassiner, DANVA vejledning nr. 97 fra 2016. Derudover har DANVA sammen med KL sat gang i et projekt, hvor målet er at lave et dialogværktøj, som vandselskaber og kommuner i fællesskab kan bruge til at optimere arbejdsgangene vedrørende regnvandsbassiner og udled-ningstilladelser. Resultatet præsenteres på Dansk Vand Konference i november.

Fagligt fællesskab

Designguiden er udarbejdet af en arbejdsgruppe på seks personer fra forskellige vandselskaber, hvoraf flere deltagere allerede havde erfaring med skrivearbejdet fra den tidligere bassinvejledning. Derudover har et større antal fagfolk været inviteret til at bidrage gennem en workshop i foråret 2017.

En af deltagerne i arbejdsgruppen var ingeniør Klaus K. Jensen, Vejle Spildevand. For ham har arbejdet med designguiden været udbytterigt på flere områder:

”Vi har haft en god gensidig sparring og har komplementeret hinanden i arbejdsgruppen, hvor vi har læst og kommenteret hinandens bidrag til guiden. Det har været spændende at få nye synsvinkler på tingene og blive udfordret på den måde, man selv tænker og arbejder på. Projektet har også givet mig et nyt netværk - jeg har så sent som i dag sendt et konkret spørgsmål ud til de andre deltagere og venter spændt på deres svar,” siger han.

Guide med fordele og ulemper

Designguiden giver et overblik over de i dag mest anvendte bassintyper og deres design. Den beskriver de enkelte bassintyper med tilhørende beregningseksempler i forhold til dimensionering, ind- og udløbs-bygværker samt renseforanstaltninger. Til hvert element er fordele og ulemper beskrevet, hvilket vil være en stor hjælp, når der skal vælges mellem løsningerne.

Målgruppen for den nye guide er primært medarbejdere i forsyninger, mens en sekundær målgruppe er rådgivere og kommuner. Medarbejdere fra en række vandselskaber og Aalborg Universitet har været med til at kvalitetssikre designguiden og bidraget med deres erfaringer. Desuden har en af branchens rådgivere været involveret for at matche design-guiden op imod både den eksisterende og den nyeste viden om design af regnvandsbassiner.

Læs vejledningen

Designguide for regnvandsbassiner, DANVA vejledning nr. 102, 2018 kan downloades her.

Yderligere information

Kontakt Helle Kayerød på telefon 8793 3511 eller hkr@danva.dk