Meeting_NPM.JPG
Deltagere på Nordic Futures fremtidsmøde. Fra venstre Leslie Markussen fra Borealis, Ulf Thysell fra Svenskt Vatten, Carl-Emil Larsen fra Danva, Pontus Alm fra Nordic Plastic Pipe Association, Sebastian Bondestam fra Uponor, Toril Hofshagen fra Norsk Vann, Ariana Hauge fra Inovyn, Per Dollerup Mikkelsen fra Wavin, Kjell Larsen fra Pipelife og Osmo Seppälä fra VVY.

Aftale om en struktur for det fremtidige arbejde med Nordic Polymark på plads.

I løbet af det sidste år har der i de nordiske vandforeninger været diskussioner og bekymringer om det fremtidige samarbejde inden for det nordiske kvalitetsmærke for rør: Nordic Polymark.

På foranledning af en invitation fra Nordic Plastic Pipe Association blev der den 12. juni 2018 afholdt et møde i Oslo om fremtiden for Nordic Polymark.

Vandforeningerne og Nordic Plastic Pipe Association er enige om, at det var et godt møde, og at man fremover har en fælles vision for et stærkt Nordic Polymark, der sikrer kvaliteten af rør på det nordiske marked.

På mødet blev der aftalt en struktur for det fremtidige arbejde, og man vil nu bruge sommeren til at udarbejde detaljerne for en ny start i oktober 2018. På mødet blev det også bestemt at Nordic Polymark skal have en bestyrelse med 4 medlemmer fra hver af de nordiske vandforeninger (formandskab) og Nordic Plastic Pipe Association (sekretær).