Søholt Renseanlæg_Silkeborg Forsyning.jpg
Søholt Renseanlæg i Silkeborg fjerner 88 % af medicinresterne i spildevandet. Renseanlægget er et traditionelt aktivslamanlæg med sandfiltrering. (Foto: Silkeborg Forsyning).

DANVA har sat særligt fokus på udfordringerne med at fjerne medicinrester fra hospitalernes spildevand gennem det seneste år. Indsatsen har nu fået Miljøstyrelsen til at invitere KL, Danske Regioner og DANVA til et møde for at skabe klarhed på området. Læs herom i temaet ’Medicinrester” i branchemagasinet DANSKVAND.

For at skåne miljøet er det vigtigt, at vandselskaberne forholder sig til miljøskadelige stoffer i spildevandet – også fra medicin. Og rensning af hospitalsspildevand er blevet et aktuelt emne i forbindelse med opførelse af nye supersygehuse.

Gennem en årrække har landets kommuner haft den generelle – men fejlagtige - opfattelse, at myndighederne stiller krav om decentrale løsninger til at fjerne medicinrester fra spildevand på hospitalerne. Opfattelsen er affødt af et brev, som daværende miljøminister Karen Ellemann i 2011 sendte til kommunerne. I brevet opfordrede hun kommunerne til at få styr på deres tilslutningstilladelser til hospitalerne, og hun appellerede samtidig til dialog mellem kommuner, regioner og vandselskaber for at skabe fremtidssikrede spildevandsløsninger for hvert enkelt hospital, så udledningen ikke giver uønskede effekter i vandmiljøet.

Miljøstyrelsen inviterer til dialog om hospitalsspildevand

Denne dialog er der indtil nu kun taget hul på de færreste steder. Nu har Miljøstyrelsen imidlertid taget initiativ til at skabe klarhed på området ved at invitere KL, Danske Regioner og DANVA til møde om rensning af hospitalsspildevand. Invitationen er udsprunget af DANVAs konkrete arbejde med udfordringerne med at håndtere medicinrester i spildevandet.
”Vi ser frem til det kommende fællesmøde om hospitalsspildevand og håber, at det kan resultere i klare retningslinjer, bl.a. vejledninger i, hvad der kan betragtes som BAT-løsninger (BAT = bedste tilgængelige teknik), og at vi kan få mere viden om de forskellige medicinstoffer i spilde-vandet,” siger afdelingschef i DANVA Helle Katrine Andersen og fortsætter:

”Hidtil er rensning ved kilden - i dette tilfælde hospitaler - blevet betragtet som BAT, men der er brug for at kigge efter andre og bedre løsninger, fordi danskerne i vid udstrækning indtager deres medicin i eget hjem. Vi skal have åbnet for den palet af nye teknologier, der effektivt kan fjerne medicinrester på både centrale og decentrale anlæg, så man rundt om i landet kan lave en vurdering af, hvilken løsning der giver mest miljø for pengene i hver enkelt tilfælde,” siger hun.

Nye renseteknologier i Danmark og i udlandet

Læs mere om udfordringerne med at håndtere medicinrester og Miljøstyrelsens udspil på området på temasiderne i det nye nummer af DANSKVAND.
I temaet ’Medicinrester’ finder du også artikler om Samn Forsyning og Herning Vand, der tester nye og effektive renseteknologier. Læs også om erfaringer fra udlandet, hvor de første centrale kommunale renseanlæg med teknologier, som bl.a. kan fjerne medicinrester, allerede er bygget og drives i Schweiz, Frankrig, Tyskland og Sverige.

Læs bladet