260418-CY-Danva-DinForsyning-1151.jpg
Mikkel er ambassadør i DANVAs kampagne #vandmedansvar, der skal få de unges øjne op for de spændende muligheder, der er i vandselskaberne.

DANVA lancerer en ny kampagne, der skal få flere unge til at få øjnene op for en branche med masser af spændende opgaver, ansvar og muligheden for at bidrage til at udvikle en bæredygtig fremtid.

På syv år er eksporten af dansk vandteknologi steget med hele 31 % fra 15 mia. kr. i 2010 til 20 mia. kr. i 2017. Vandselskaberne er centrale spillere i den udvikling. Gennem samarbejde med det lokale erhvervsliv skaber de rammerne for et bæredygtigt samfund i kommunerne, og de er med til at igangsætte udviklingen af vand- og miljøløsninger, der senere kan eksporteres.

Skal den positive udvikling fortsætte, skal vandselskaberne blive mere synlige i offentligheden og blive bedre til at kommunikere de spændende tilbud selskaberne har til unge, der skal finde en karrierevej.

Derfor lancerer DANVA sammen med 11 vandselskaber kampagnen #vandmedansvar. For vandselskaberne har rent faktisk noget at komme med i kampen om de unge talenter. Det mener Ole Øgelund, direktør i vandselskabet Vand og Affald og medlem af DANVAs bestyrelse.

Ole Øgelund er til daglige direktør i Vand og Affald. Som medlem af bestyrelsen har han været med til at beslutte, at DANVA skal udarbejde rekrutteringskampagnen.

- Vi ved, at vores målgruppe er tiltrukket af en karriere, hvor der arbejdes med ”miljø”, ”klimaløsninger”, ”bæredygtighed” og muligheden ”for at gøre en forskel for samfundet”. Og vi ved også, at vandselskaberne kan levere på alle parametre. Vi har, hvad der skal til for at tilbyde unge karriereforløb med masser af spændende opgaver, ansvar og muligheden for at bidrage til at udvikle en bæredygtig fremtid. Det skal kampagnen skal få de unges øjne op for”, fortæller Ole Øgelund.

Så med kampagnen skal et uforløst potentiale nu forløses. Den kører i tre år på medier som YouTube, Facebook, film og website.

 

I kampagnen møder målgruppen en række ambassadører: unge, der har valgt en karriere i et vandselskab, der fortæller om, hvorfor det netop er spændende at vælge en karriere i et vandselskab.

Mikkel er en af kampagnens ambassadører. Han er maskinmester og arbejder på et renseanlæg.

 

- Det fedeste ved mit job er nok den mulighed, det er at være en del af en branche i rigtig stor og konstant udvikling. Jeg synes, det er spændende, at man kun har skrabet overfladen af viden inden for mikrobiologien i biogasanlæggene.

- Det fedeste ved mit job er nok den mulighed, det er at være en del af en branche i rigtig stor og konstant udvikling. Jeg synes, det er spændende, at man kun har skrabet overfladen af viden inden for mikrobiologien i biogasanlæggene. Spildevandsbranchen er en rigtig god mulighed, hvis man har en drøm om at kunne være med til at præge branchen og udviklingen. Hvis man har ambitionerne, kompetencerne og kan lide at få ansvar, så vil der være en rigtig god mulighed for at revolutionere forskellige områder af branchen til helt nye niveauer.

Ole Øgelund mener, at medarbejderne i de danske vandselskaber er helt centrale for danskerne og samfundet, da de arbejder med livbevarelse.

- Det er ikke noget, vi går og tænker over i hverdagen, men bag det rene vand, der kommer ud af hanerne, ligger der et stort arbejde og ansvar hos dygtige medarbejdere hos vandværkerne landet over. Det samme gælder vores spildevand. For hvem sikrer, at vi ikke sidder i kø pga. oversvømmelser og at vores hygiejne i samfundet er så god, at vi ikke bliver syge? Når du arbejder i et vandselskab, er du med til at redde liv, hver dag.