Kokkedal_28_Boern i bassin.jpg

DANVA ønsker at anderkende klimatilpasningsprojekter, der bidrager til at tilpasse Danmark til nye forhold. Formålet er at give inspiration og skabe dialog om klimatilpasning i vandsektoren.

DANVA uddeler igen en klimapris til et klimaprojekt udover det sædvanlige. Derfor indkalder vi nomineringer, som bedes indsendt senest den 6. juli 2018.

Nominer et vandselskab til prisen

I 2018 er det udelukkende vandselskaber, der kan modtage prisen for et klimatilpasningsprojekt evt. også på vegne af et tværgående samarbejde med en række projektpartnere.

Projektet kan enten nomineres af vandselskabet, eller det kan nomineres af en projektpartner eller en tredjepart.

I 2018 er det udelukkende vandselskaber, der kan modtage prisen for et klimatilpasningsprojekt.

I kan udelukkende nominere projekter, der er omfatter anlæg og er taget i anvendelse. Deadline for nomineringer er den 6. juli 2018.

Kriterier for nominering og uddeling af prisen

DANVA præmierer klimatilpasningsaktiviteter, der forebygger oversvømmelser eller på en effektiv, synlig, bæredygtig, kreativ og nyskabende måde gør klimatilpasning til en del af danskernes hverdag.

Projektet giver konkret nytte og anvendelse for borgerne i lokalområdet.

I 2018 er det udelukkende vandselskaber, der kan modtage prisen for et klimatilpasningsprojekt evt. også på vegne af et tværgående samarbejde med en række projektpartnere.

Uddeling af prisen

Vinderne af DANVAs klimapris 2018 offentliggøres ved Dansk Vand Konferencen den 13. november 2018. Prisen uddeles af juryens formand og DANVAs direktør. 

Yderligere information

Har du spørgsmål til DANVAs klimapris, kontakt Lars Fischer, E: lf@danva.dk, M: 51265187.