Traktor og sprojte COLOURBOX19303676.JPG

Miljøministeren ønsker stop for anvendelse af pesticider på marker, hvor der kan være fare for nedsivning til grundvandet. DANVA hilser initiativet velkommen.

DANVA bifalder, at miljøminister Jakob Ellemann-Jensen i dag oplyser, at han vil indkalde forligskredsen til en drøftelse af muligheden for at gøre boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) sprøjtefri.

”DANVA har i snart 20 år arbejdet på at få politikerne til at se vigtigheden i at beskytte drikkevandet med sprøjtefri BNBO’er. Vi er glade for, at forligskredsen nu skal drøfte muligheden for at sikre fremtidens drikkevand. Men jeg vil vente med at udtrykke min uforbeholdne begejstring, til vi kender indholdet af det, som forhandlingerne kan føre med sig,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

DANVA mener, det er vigtigt, at man adskiller konventionelt landbrug og indvinding af drikkevand. Det gøres blandt andet ved at erstatte lodsejeren for tabet ved begrænsningerne i det boringsnære beskyt-telsesområde, hvilket kan være fremmende for dialogen lokalt om beskyttelsen af grundvandet.

”Alle meningsmålinger viser, at danskerne kræver drikkevand uden rester af pesticider. Vandselskaberne arbejder hver dag på højtryk for at holde stoffer i grundvandet ude af drikkevandet. Vi har det seneste år set fund af rester fra pesticider og biocider, som man ikke tidligere har været opmærksom på. Det er afgørende en gang for alle at standse påvirkningen på jordoverfladen i BNBO, som ministeren er inde på. Samtidig er det vigtigt at implementere metoder til at sikre kendskabet til de stoffer, der er anvendt de seneste godt 50 år, som er vasket ned gennem jordlagene og kan give problemer,” siger Carl-Emil Larsen.

De politiske forhandlinger om sprøjtefri BNBO’er, der indkaldes til, sker i regi af pesticidaftalen, som blev indgået i 2017 mellem regeringen, Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542 eller kbj@danva.dk