Europa fra rummet COLOURBOX8344074.jpg

På syv år er eksporten af vandteknologi steget med 31 pct. Det viser opgørelsen over salg af dansk vandeksport.

Tallene er udtryk for, at Danmark har nogle af verdens mest eftertragtede vandløsninger, som først og fremmest gør dansk vandforvaltning effektiv for danske kunder.

Vandeksporten, der i 2017 endte på 19,6 milliarder kroner, er ikke helt på højde med det, vandbranchen har sat som mål. Det til trods for, at den er på sit hidtil højeste niveau. Vandvision 2025, som DANVA var med til at initiere, har et mål om at fordoble vandeksporten frem mod 2025 og generere 4-5000 nye arbejdspladser. Selvom der er en stigning i eksporten af vandteknologiske løsninger, så er der stadig et stykke at gå, før målet er nået.

”Vandvision 2025 accelerer udviklingen af vandteknologi til gavn for Danmark og verden. De modeller og metoder, der udvikles i vand-selskaberne i samarbejde med rådgivere, producenter og forskere, sikrer danske kunder højtydende, effektive vandforsyninger. De private samarbejdspartnere modner løsningerne til eksport, så de enestående danske metoder og modeller i vandselskaberne også kan komme resten af verdens befolkning til gavn," siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen og fortsætter:

”Eksporten af vandteknologi voksede med 1,6 procent i 2017. Fremgangen, der ligger under det forventede niveau, indikerer, at der er behov for en endnu større indsats med at understøtte udviklingen af vandteknologiske løsninger og markedsmodningen af dem.”

Eksporten af dansk vandteknologi er større end nogensinde, men en fordobling af vareeksporten fra 2013 frem mod 2025 kræver en gennemsnitlig årlig stigning på 5,9 procent. Den gennemsnitlige årlige vækst fra 2013-2017 har været på 3,0 procent.

”Vandbranchen arbejder på højtryk for at skabe bedre og billigere løsninger, men vi må diskutere, om der er behov for et endnu større fokus fra staten og størrelsen af de midler, der skal understøtte teknologi-udvikling af grønne løsninger. Alt tyder på, at Vandvision 2025 har vist sig som en effektiv accelerator til at skabe vandteknologiske løsninger i verdensklasse. Det er godt på mange måder, men det vigtigste for vandselskaberne er, at løsningerne først og fremmest kommer danske vandkunder til gavn via effektive systemer, der giver lavest mulige vandpriser,” siger Carl-Emil Larsen.

En del af forklaringen på den markante stigning i eksporten er Water Technology Alliance (WTA), som forbinder danske vandvirksomheder med nordamerikanske kunder og fagfolk. Danske løsninger strømmer over Atlanten, eksporten af vandteknologi til det amerikanske marked er steget med 12,3 procent fra 2016 til 2017 og ligger nu på 1,26 mia. kroner.

Gennem den senere tid er der blevet underskrevet flere vigtige eksportaftaler mellem WTA og amerikanske samarbejdspartnere:

  • I slutningen af april underskrev danske virksomheder et fyrtårnsprojekt med spildevandsanlægget Downers Grove Sanitary District, der servicerer spildevand fra mere end 60.000 personer i Chicago-området. Projektet skal renovere og optimere spildevandsanlægget.

  • Den nyeste aftale er et samarbejde med det anerkendte Stanford University og danske virksomheder. Sammen skal de videreudvikle danske vandteknologiske løsninger og bringe dem i anvendelse i Californiens nye grundvandsprogram.

Læs mere

Læs Miljøstyrelsen rapport: Eksport af vandteknologi 2017.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542 eller kbj@danva.dk