troels-lund-poulsen.jpg

DANVA vil samle ideer fra vandbranchen og indsende forslag til beskæftigelsesministeren.

Troels Lund Poulsen har bedt om hjælp til bedre arbejdsmiljøregler, og den invitation har DANVA taget imod og vil gerne samle branchens idéer og sende ét samlet forslag afsted den 1. juni 2018. Dertil har vi brug for input fra vandbranchen.

DANVA vil foreslå en revision af Kloakbekendtgørelsen, som efterhånden er meget lidt tidssvarende.
I dette skema kan du skrive dine forslag og sende det til Britt Cramer Dalén senest d. 17. maj 2018.

DANVA vil også arrangere et kort møde den 17. maj fra klokken 16.15 – 18.00 i forlængelse af Arbejdsmiljøkonferencen. Ønsker du at deltage i mødet den 17. maj, så giv besked senest onsdag d. 9. maj kl. 12 til bd@danva.dk af hensyn til bestilling af forplejning (sandwich eller lign).

Om kampagnen: Hjælp os til bedre arbejdsmiljøregler

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen opfordrer alle borgere, virksomheder og organisationer til at komme med forslag til, hvordan arbejdsmiljøreglerne kan forbedres. Fristen er den 1. juni 2018.

Se video-indslag med Troels Lund Poulsen her.

De danske regler om arbejdsmiljø udgør rygraden af et sundt arbejdsliv. Reglerne er med til at sikre, at vi i Danmark kan gå trygt og sikkert på arbejde, og at vi ikke bliver slidt ned fysisk og psykisk.

Desværre oplever nogle virksomheder og borgere, at arbejdsmiljøreglerne kan være komplekse, uklare eller ligefrem unødvendige. I stedet for at medvirke til et godt arbejdsmiljø, risikerer reglerne derfor at spænde ben for den daglige arbejdsmiljøindsats rundt om i landet.

Regeringen vil derfor luge ud i arbejdsmiljøreglerne. Og som led i arbejdet vil beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen gerne opfordre alle borgere, virksomheder og organisationer til at komme med forslag til, hvordan arbejdsmiljøreglerne kan forbedres. Forslagene skal sendes ind senest den 1. juni 2018.

Regeringen har allerede nedsat et ekspertudvalg, der er i færd med at gentænke hele arbejds-miljøindsatsen, og som også vil se på muligheder for regelforenklinger. Men der er også brug for input fra borgere og virksomheder rundt om i landet, som i hverdagen udfordres af arbejdsmiljøreglerne.

Bedre og enklere regler er også et klart fokuspunkt for Arbejdstilsynet, som vil rydde op i de mange interne procedurer og krav, der stilles til Arbejdstilsynets medarbejdere. Målet er, at knap hver 3. interne instruks skal skæres væk, så de tilsynsførende får mere tid og plads til at bruge deres faglighed og dømmekraft – og kan bruge kræfterne bedst muligt på at fremme et godt arbejdsmiljø på virksomhederne.

Læs mere

Se kampagnens hjemmeside: bm.dk

Yderligere information

Kontakt Britt Cramer Dalén på 4024 3188 eller bd@danva.dk