Lars_Therkildsen_HOFOR_direktør.jpg

Den 24. maj er der valg til DANVAs bestyrelse.

Håndteringen af vand er grundlaget for det gode liv og vigtig for samfundet. Vand var et naturligt tema i valgkampen til kommunalvalget. Nu er byrådene på plads, de nye politisk valgte bestyrelsesmedlemmer af vandselskaberne er fundet, så nu er det tid for dem til at udmønte de gode intentioner fra valgkampen.

DANVA byder de nye bestyrelsesmedlemmer i vandselskaberne velkommen og tilbyder bestyrelserne værktøjer med både kurser og kodeks til god selskabsledelse.

I foråret er der også valg til DANVAs bestyrelse. Da der er kommet mange nye ansigter i bestyrelseslokalet hos vores medlemmer, vil det også betyde en vis udskiftning i DANVAs bestyrelse. Det sker på general-forsamlingen den 24. maj i forbindelse med DANVA Årsmøde i Kolding.

Jeg vil allerede nu gerne opfordre til, at så mange som muligt overvejer at stille op til DANVAs bestyrelse og dermed være med til at sikre det betydningsfulde arbejde med fortsat udvikling af vandsektoren og dermed at understøtte danskernes gode liv.

DANVAs bestyrelse tager stilling til mange storpolitiske problemstillinger. Oven på vedtagelsen af den reviderede vandsektorlov i 2016, har 2017 været præget af lovens udmøntning. Og selvom vi arbejder med det klare formål at levere rent drikkevand, en sikker afledning af spildevand og at opbygge værn mod oversvømmelser, så er det også jura, penge og økonomi, der fylder de tekniske emner, som ligger i udmøntningen. DANVAs indsats med bekendtgørelserne har i den forbindelse betydet, at medlemmerne er blevet sparet for milliarder.

I DANVA lægger vi vægt på at understrege den menneskelige og miljømæssige værdi af medlemmernes arbejde. Det er en succes, at vi i Danmark har øje for, at forening gør stærk, at vandforsyning er bedst, når den har en demokratisk forankring, der har evnen til at sikre langsigtet planlægning til gavn for den enkelte kunde.

Sammenholdet om en fælles indsats i medlemskredsen er selve grundlaget for, at vi kan være robuste i dialogen med lovgiver og regulator og dermed sikre vandforvaltning på højest niveau. Det giver medlemmerne den størst mulige handlefrihed til gavn for den enkelte slutbruger.

Vandsagen fylder stadig mere i både vores egen og samfundets bevidsthed. Det ansvar kan man være med til at løfte i endnu højere grad som medlem af DANVAs bestyrelse.

Der er en særlig side på DANVAs hjemmeside, som omhandler bestyrelsesvalget. Her er der også en vejledning til, hvordan man melder sit kandidatur. Se siden her.

Fra den 1. april er det muligt at anmelde sit kandidatur.

Godt valg.