VANDHUSET 2016 ny facade.jpg

Vurderingspanelet har udvalgt knap halvdelen af de indsendte forslag til at indsende uddybende ansøgning.


DANVA modtog 22 VUDP ansøgninger til fase 1 inden for klimatilpasning, spildevand og drikkevand, der tikkede ind før ansøgningsfristen den 10. april 2018. Det samlede ansøgte beløb var på ca. 23 mio. kr. Ud af de 22 ansøgninger blev 10 inviteret til fase 2, den mere uddybende ansøgning.

10 ansøgere har nu fået besked på, at de er gået videre til fase 2, og det samlede ansøgte beløb løber op på 11,5 mio. kr. Der er ca. 8 mio. kr. til uddeling i 2018. Ansøgningerne er vurderet på, om projekterne opfylder VUDP’s formålsbeskrivelse og om de lever op til ansøgningskriterierne.

Der er ansøgningsfrist den 28. juni 2018 kl. 12:00, og de vil få svar i uge 38, når DANVA’s bestyrelse har godkendt VUDP vurderingspanels indstillinger til tilsagn.

Læs mere

Læs mere om VUDP, Vandsektorens Udviklings- og Demonstrations-program og se, hvordan vurderingspanelet er sammensat her.

Yderligere information

Kontakt Tanja Nielsen på 8793 3568, 2035 1971 eller tn@danva.dk