Fosfor er en livssvigtig bestanddel i kroppens celler og knogler, er afgørende for planters vækst, og dermed grundlaget for, at klodens landmænd kan brødføde syv milliarder mennesker.

Men fosforressourcerne er ved at slippe op. Minerne i blandt andet i Kina, USA og Marokko, hvor hovedparten af verdens fosfor findes, bliver langsomt, men sikkert tømt. Præcist hvornår verden løber tør, diskuterer forskerne stadig, men der er bred enighed om, at det vil ske inden for de næste 30 til 100 år.

Det har fået EU til at sætte fosfor på listen over kritiske råstoffer, og gennem den fælles europæiske platform for bæredygtig anvendelse af fosfor (European Sustainable Phosphorus Platform) er der kommet yderligere fokus på at lukke værdikæden, så den værdifulde ressource ikke går tabt.

Og det gør den lige nu i Danmark, hvor vi, ifølge Ingeniøren, er nordiske mestre i fosforspild, fordi vi er for dårlige til at recirkulere de mange tons fosfor, vi hvert år importerer og bruger, særligt i svineproduktionen.

Af samme årsag lægger regeringens ressourcestrategi fra 2013 også op til, at man i 2018 genanvender 80 % af fosfor fra spildevandsslam, svarende til 3.440 ton, ved udnyttelse af fosfor i asken fra slamforbrænding til gødning eller ved udspredning på landbrugsjord.

Men selvom tanken om en verden, der strides om de knappe og livsvigtige ressourcer, er nedslåendende, er der håb forude.

I det nye nummer af danskVAND kan du blandt andet læse om flere eksempler på, hvordan danske vandselskaber og virksomheder arbejder med at genvinde fosfor fra spildevandet. Samtidig kastes der et kritisk blik på metoderne og teknologierne, for bæredygtig genvinding kræver også en holdbar økonomisk model.

I det danske fosfornetværk, som varetages af DANVA og DAKOFA, samarbejder man på tværs af sektorer om at skabe en fælles fosforstrategi, så vi når i mål og på sigt måske også får skabt potentiale for en bæredygtig produktion og eksport af fosfor. 

Læs bladet