Aarsmøde

Lars Chr. Lilleholt og Mogens Lykketoft er blandt talerne, når DANVA den 18.-19. maj 2017 samler 500 vandmænd og –kvinder i Europas Kulturhovedstad. Overskriften er også her: Rethink.

Deltagerne ved DANVAs Årsmøde kan se frem til to dage med spændende input og nye måder at håndtere drikkevands- og spildevandshåndteringen i Danmark. 

Aarhus Vand vil præsentere en ny bæredygtig bydel, Nye, hvor der er fokus på både miljø, økonomi og det sociale fællesskab. Der kommer fokus på både visioner, dilemmaer og konkrete tiltag med vand gennem oplæg fra både udvikleren, kommunen og Aarhus Vand.

Parallelle sessioner om aktuelle emner

Torsdag eftermiddag er der mulighed for at vælge mellem disse sessioner:

  • Partnerskab og værdiskabende grundvandsbeskyttelse
  • Vi forsyner Danmark
  • Nyt kodeks: Anbefalinger til god selskabsledelse
  • Speed indlæg om VUDP projekter
  • Hvordan får vi fat i ungdommen – case fra BlueKolding
  • Nye finansieringsmodeller – udvikling af brancheløsninger? Inspiration fra Aarhus Vand
  • Dansk lovgivning made in Europe – mød EurEaus præsident.

Værdien af vand

Aarhus er kendt for mange succesfulde vandprojekter, og borgmester Jacob Bundsgaard kommer og fortæller de bedste historier i en live session. Desuden kommer der fokus på vand og sundhed med et oplæg af Jes Clauson-Kaas fra HOFOR. En flok vilde vikinger kommer på besøg, og der bliver sang og musik på programmet under ledelse af professionelle musikere.

Skab fremtiden

Verden omkring os er i konstant forandring. Hvordan kan du og organisationen gå fra at være forandringsparat til at være forandringsskabende? Det vil ledelsesrådgiver Torben Wiese, Habitmanager gøre deltagerne klogere på. Det gælder om at få øje på sine vaner, så man kan bryde gammel vanetænkning og indføre nye og værdifulde vaner.

Bevar traditionerne

Der bliver også plads til traditioner på årsmødet. Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Kristian Würtz, byder velkommen til årsmødet sammen med DANVAs formand Lars Therkildsen. Fredag kommer Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard som nævnt på besøg for at deltage i en session om værdien af vand, og den ene af vandbranchens ministre: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt holder årsmødetalen. Der er igen i år flere parallelle sessioner om aktuelle emner, og i år bliver der sat fokus på arbejdet i den europæiske vandforening EurEau. 

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Årsmødet slutter af med et oplæg af Mogens Lykketoft, der sætter fokus FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling. Mogens Lykketoft var formand for FN’s generalforsamling, da verdens lande blev enige om nye mål for bæredygtig udvikling. Han vil også sætte fokus på Danmarks styrkepositioner. Vandsektoren spiller en vigtig rolle, når verdensmålene skal opfyldes.