DANVA temadag om potentialer og ressourcer som det nye perspektiv på spildevand og affald.

Vi sætter fokus på teknologi, projektudvikling og nye partnerskaber.

15. juni 2017 kl. 9:30 – 16:00 i Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg

Indhold

  • Fra idé over projekt til proces
  • Nye perspektiver, bæredygtige teknologier og produkter
  • Nye partnerskaber til at fremme innovation og få teknologierne ud på markedet
  • Finansiering af projekter og partnerskaberne finansieret

Mød blandt andre:

  • Linda Bagge, Miljøstyrelsen
  • Per Halkjær Nielsen, Aalborg Universitet
  • Smith Innovation
  • Per Henrik Nielsen, VandCenter Syd

Hør om:

Finansiering af aktiviteter, herunder MUDP og VUDP.

Teknologier og udviklingspotentialer inden for Fosfor, Affald, Bioplast og andre ressourcer.

Nye perspektiver

Spildevand og affald som ressourcer er et nyt perspektiv for vandselskaberne. Organisk affald anvendes i produktion af biogas og klimavenlig energi. Bedre kvælstofudnyttelse, genindvinding af fosfor på renseanlæg giver mulighed for værdifuld gødning.  Vi udnytter organisk stof i spildevand til bioplastproduktion og udfælder kalk, som kan genanvendes.

På temadagen kan du lære med om de nye perspektiver og om, hvordan de kan blive til projekter og partnerskaber. På baggrund af inspirationsoplægs holder vi tema-workshops om nye teknologier, projekter og partnerskaber.

Program

Læs det detaljerede program for temadagen her. 

Yderligere information

Kontakt Tanja Nielsen på 8793 3568 eller tn@danva.dk