Op mod 17.000 kunder undlader helt bevidst at betale for deres spildevandsregning, og dermed sender de en dyrere vandregning videre til resten af befolkningen. 

Vandspekulanterne har nemlig opdaget, at det ramponerede inddrivelsessystem i SKAT betyder, at de ikke oplever nogen konsekvens ved at krølle spildevandsregningen sammen og kyle den i skraldespanden.

Svindel med fuldt overlæg

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen tror, det er en fidus, som mange har regnet ud.

"Det tyder på, at de kender reglerne. De ved, at forsyningsselskaber ikke har hjemmel til at lukke for vandet, hvis de ikke betaler spildevandsregningen. Jeg vil kalde dem professionelle svindlere," siger Carl-Emil Larsen til Børsen. 

Når der er forbrugere, som vælger ikke at betale deres spildevandsregning, fordi de ikke oplever en konsekvens, så ender regningen hos de gode betalere. Det skyldes, at vandselskabernes økonomi skal hvile i sig selv og have balance mellem udgifter og indtægter. Regningen vil dermed blive fordelt udover resten af de betalende kunderne. Og det er DANVAs direktør ærgerlig over.

"Den måde, de her ydelser bliver betalt på, det er jo ved, at alle dem, der betaler deres egne regninger, også må betale for de andre. Det går ud over de gode betalere, at der er nogle brodne kar," fortæller Carl-Emil Larsen.

Gæld på 150 mio. kr.

Ifølge DANVAs beregninger steg det samlede beløb for ubetalte spildevandsregninger hos SKAT i 2015 med ca. 48 mio. kr. Den samlede spildevandsgæld landede derved i omegnen af 150 mio. kr. svarende til en stigning på næsten 50 pct. på et år.

DANVA anslår, at det i 2015 drejede sig om ca. 17.000 kunder, som havde gæld til spildevandsselskaberne.

Spildevand udgør to tredjedele af den samlede vandregning.

Vandselskaber kan ikke gøre noget

Hvis spildevandsregningen ikke bliver betalt, så overdrages inddrivelsen til SKAT, da forsynings-selskaberne ikke har beføjelser til at inddrive gælden selv, lukke for vandet eller benytte inkassofirmaer. 

Vandselskaberne har ikke andre muligheder end at sende ordinære rykkere og give en håndsudrækning til skyldnerne.

Når det drejer sig om ubetalte drikkevandsregninger, har vandselskaberne derimod mulighed for at lukke for vandet.

Frustrationer

I artiklen i Børsen giver både Thorkil Bartholdy Neergaard, direktør i Brønderslev Forsyning og Søren Erikstrup, direktør i Mariagerfjord Vand udtryk for deres frustrationer.

Der mangler ca. 400.000 kr. i kassen hos i Mariagerfjord Vand. Gælden er fordelt på ca. 100 kunder, og vandselskabet ved, at skyldnerne betaler deres drikkevandsregning ved et andet vandværk, men undlader at betale spildevandsregningen til Mariagerfjord Vand.

Minister vil se på sagen

Energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har lovet at se på sagen.

"Det er en problemstilling, som jeg er opmærksom på. Jeg er bevidst om, at forsyningsselskaberne kan stå i en uhensigtsmæssig situation, hvis regningen for spildevand ikke bliver betalt. Vi er derfor i gang med at se på, om reglerne bør ændres og i så fald hvordan," skriver ministeren i et svar til Børsen.

Kilde: Børsen