Peter_Christensen_Vandmiljo_Randers.jpg
Direktør Peter Christensen ved siden af en firmabil med det nye logo.

Nyt navn: Randers Spildevand har skiftet navn til Vandmiljø Randers, men virksomheden vil fortsat stå for høj forsyningssikkerhed, effektiv håndtering af regn- og spildevand, klimasikring og distribution af drikkevand i Randers Kommune. Med det nye navn skal det stå helt klart, hvad virksomheden arbejder med og for.

At Randers Spildevand har skiftet navn til Vandmiljø Randers er et naturligt skridt for den lokale forsyningsvirksomhed. Det fortæller virksomhedens formand, Kim Kristensen:
"Vores navneændring har været nødvendig, fordi vi i dag er meget mere end en virksomhed, der vedligeholder kloakker og driver renseanlæg. En stadig større del af vores aktiviteter – og investeringer – går på at forberede Randers på klimaforandringernes konsekvenser – konsekvenser, som vi allerede i dag kan se konturerne af i form af mere og heftigere regn og stigende vandstand," siger Kim Kristensen.

Iben Sønderup, der er næstformand i Vandmiljø Randers’ bestyrelse, er også glad for, at Randers Spildevand nu skifter navn til Vandmiljø Randers.

"Det nye navn udtrykker mere præcist, hvad vi arbejder med i det daglige, nemlig at håndtere regnvand og spildevand på en måde, der sikrer borgernes sundhed, deres værdier mod oversvømmelse og et rent miljø. Fremtidens klimatilpasning handler bl.a. om at håndtere store mængder vand, hvilket vi også er involveret i. Alt i alt udtrykker det nye navn kort og godt, hvilke opgaver vi løser," siger Iben Sønderup.

Et stærkere fokus på klimasikring

Især håndtering af regnvand fylder stadig mere i forsyningens daglige arbejde. Håndteringen af regnvand omfatter både håndtering af ”almindelig regn”, der løber i ledninger og opmagasineres i bassiner, men også håndtering af den såkaldte ekstremregn, der løber på overfladen.

"Vores opgaver har over tid ændret sig, og det ønsker vi, at vores navn skal afspejle. Det gamle navn har gjort det unødigt vanskeligt at sætte effektfuldt fokus på emner som lokal afledning af regnvand (LAR), naturbeskyttelse og klimasikring, og det har i det hele taget besværliggjort vores kommunikation, når kunderne især har forbundet os med spildevand, siger Peter Christensen," der er direktør for Vandmiljø Randers.

Nyt navn - samme virksomhed

Navnet Vandmiljø Randers er måske nyt, men bortset fra navn og logo er intet ændret i virksomheden, forsikrer Peter Christensen:
"Kunderne vil fortsat møde de samme medarbejdere, den samme service og de samme takster. Vi håber, vi bliver taget godt imod, når vi kommer ud og præsenterer vores nye navn, men vi er selvfølgelig helt klar over, at det vil tage lidt tid, inden kunderne har taget vores nye navn til sig. Vi er dog sikre på, at det nye navn nok skal ende med at sidde godt fast i randrusianernes bevidsthed."

Navneændringen er trådt i kraft den 24. oktober. På byrådsmødet den 4. september og på generalforsamlingen den 12. september blev navnet godkendt.

Fakta

2009: Randers Spildevand A/S stiftes, da spildevandsforsyningen ved lov bliver udskilt fra kommunen.
2010: Virksomheden overtager dele af den kommunale vandforsyning. Vandforsyningen indgår som en del af forsyningens opgaver og ikke som en selvstændig virksomhed.
2015: Virksomheden medfinansierer dele af klimatilpasningsplanen for Randers Kommune; herunder projekter som Byen til vandet og Storkeengen
2016: Virksomheden hjemtager afregning af kundernes spildevandsbidrag, noget som flere vandforsyninger tidligere tog sig af.
2017: Randers Spildevand skifter navn til Vandmiljø Randers.

Yderligere information

Kontakt direktør Peter Christensen på telefon 3841 1220 eller e-mail pech@vmr.dk.