Rene_Jorgensen_Randers_Spildevand.jpg
René Jørgensen.

Vandmiljø Randers A/S er så småt nået ind i den afsluttende fase i implementeringen af et nyskabende anlæg til styring, regulering og overvågning af pumpestationer og forsyningens fem renseanlæg. I den lange proces med det nye SRO-anlæg har kodeordene bl.a. været fleksibilitet, forsyningssikkerhed og fremtidssikring.

Udtjente eltavler, overbelastede PLC’er og begrænset mulighed for at indsamle og agere hensigtsmæssigt på data. Det var nogle af de udfordringer, som Vandmiljø Randers A/S stod overfor med de tre forskellige SRO-anlæg, som virksomheden overtog fra Randers Kommune, da den blev udskilt fra kommunen i 2009.

"Enkelte dele af vores tidligere SRO-anlæg var ved at være kritisk gamle. Nogle af eltavlerne var fra 70'erne, og vi havde problemer med at få reservedele til de ældste af vores PLC'er. Derudover betød den forældede teknologi, at vi havde for få handlemuligheder, når det kom til styring af anlægget, hvilket jo let kan ende med store ekstraregninger eller nedbrud, hvis uheldet er ude", siger René Jørgensen, der er leder af Teknik & vedligehold ved Randers Spildevand.

Store gevinster ved central dataindsamling

Ud fra et ledelsesmæssigt synspunkt har det nye SRO-anlæg også en række fordele, som vejede tungt, da processen omkring udvikling og implementering af anlægget blev sat i værk. Ifølge Michael Sønder Jensen, der er produktionschef ved Randers Spildevand, vil anlægget nemlig samle alle de mange forskellige arbejdsgange, som medarbejderne førhen skulle igennem, når de indsamlede data.

"Med det nye SRO-anlæg gentænker vi vores måde at arbejde og organisere os på. Tidligere havde hver medarbejder sit system – ofte et Excel-ark - til at registrere data i, men med det nye anlæg kan vi centralisere dataopsamlingen. Det giver os helt nye muligheder i forhold til at analysere data og frigiver en masse kapacitet hos medarbejderne. Jeg vil langt hellere have, at mine medarbejdere bruger deres arbejdstid på at tænke, end på at huske, hvornår den og den pumpe skal vedligeholdes – det klarer det nye system for os", siger Michael Sønder Jensen.

Processen med at udvikle et nyt fremtidssikret og fleksibelt SRO-anlæg begyndte med en omfattende kravsspecifikation, der opsummerede Vandmiljø Randers A/S' høje forventninger til bl.a. det nye anlægs hastighed, visuel præsentation af data, stabilitet, IT-sikkerhed, fleksibilitet og mulighed for at eksportere data direkte til benchmarking.

"Vi har været forholdsvis ambitiøse i vores ønsker til det nye anlæg, og det betyder, at vi får en fremtidssikret og fleksibel løsning, der løbende kan udbygges og videreudvikles med nye komponenter. Det betyder så også, at vi står overfor en stor opgave, da vi både udskifter SCADA, PLC'er og eltavler i et og samme projekt", siger René Jørgensen, der forventer, at det nye SRO-anlæg vil være implementeret til optimal drift i løbet af de næste par år.

Helt i front på området

Noget af det nyskabende ved projektet er den måde, PLC'erne bliver organiseret på. I stedet for at trække kabler ud til hver enkelt enhed, er PLC'erne forbundne med et ringnetværk i fiber, distribuerede IO'ere og BUS-forbindelser, hvilket betyder, at systemet både bliver hurtigere og mindre følsomt for nedbrud.

"Vi er nok nogle af de første, der organiserer vores anlæg på den her måde. Dansk Miljø- og Energistyring A/S (DME), som vi samarbejder med, har også set et udviklingspotentiale i vores projekt, som kan være med til at sikre, at de kommer helt i front på området", siger René Jørgensen.

Udover DME er også rådgivningsvirksomheden Kounu involveret i projektet. Deres opgave er at konvertere og analysere på den data, som det nye SRO-system samler op i et såkaldt datawarehouse. Med udgangspunkt i data kan medarbejderne på renseanlæggene holde styr på vigtige input som f.eks. strømforbrug og effektmålinger, hvilket på sigt kan sikre en både mere stabil og billigere drift.

"Jo mere teknisk et anlæg bliver, jo mere følsomt kan det selvfølgelig også blive overfor helt særlige risikofaktorer. Til gengæld er fordelene ved det nye system så vanvittigt store, at vi på sigt kan spare rigtig mange penge, fordi vi kan optimere driften i langt højere grad, end vi hidtil har haft mulighed for", siger René Jørgensen.

Fakta

Vandmiljø Randers A/S' nye SRO-anlæg er bygget op omkring iFIX og en række tillægsprodukter fra DME. Det nye system vil bl.a. rumme et system til systematisk vedligehold, regnvejrsstyring og en brugerflade, der tilpasser sig til den enkelte driftsmedarbejder. Derudover er det nye system så fleksibelt, at Vandmiljø Randers A/S ikke vil være låst fast på en enkelt leverandør i fremtiden.

Kontakt

René Jørgensen, 3841 1237, rejo@randersspildevand.dk
Michael Sønder Jensen, 3841 1224, mije@randersspildevand.dk