Foto: Karsten Bjørno

Demonstrationsprojektet Fremtidens Renseanlæg har allerede vakt stor international interesse og vist værdien af dansk clean tech og potentialet for udviklingsprojekter, støttet af MUDP og VTU-fonden. 

I dag blev Billund BioRefinery indviet. Men allerede inden i dag har anlægget vist sin værdi som fyrtårnsprojekt. De miljømæssige resultater har overgået forventningerne, og den internationale interesse har været stor.

Inden dagens indvielse har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udtalt: 

"Billund BioRefinery har på ganske kort tid vist sin værdi på eksportmarkederne. Det er et fremtidens renseanlæg, der renser bedre, har et lavere energiforbrug og som udnytter ressourcerne i spildevandet mere end andre. Danmark har en stigende eksport af danske vandløsninger. Det skal vi dyrke og udvikle, så Danmark kan være med til at løse nogle af verdens miljøudfordringer samtidig med, at vi skaber danske arbejdspladser." 

Ved indvielsen i dag fremhævede DANVAs direktør Carl-Emil Larsen i egenskab af formand for VTU-fonden det gode samarbejde mellem MUDP, Billund BioRefinery og VTU-fonden: 

"Projektet er resultatet af en enestående indsats, som med al tydelighed viser nødvendigheden af fondsmidler. Vandsektoren viderefører VTU-Fonden men med et nyt navn - VUDP - og det er mit håb, at MUDP også fortsætter efter finanslovsforhandlingerne til efteråret forhåbentligt i en endnu stærkere og mere pengestærk udgave. Midler til teknologiudvikling er godt givet ud, kan vi vist roligt konstatere her i dag. Samarbejdet med MUDP for at støtte etableringen af et fyrtårnsprojekt inden for renseanlæg blev besluttet på et møde den 11. juni 2012. Ønsket var at give mulighed for at skabe et state-of-the-art, ressourceeffektivt og energiproducerende renseanlæg - en dansk løsning, som ville komme danske vandkunder og miljøet til gavn samt et udstillingsvindue for en eksportløsning af dansk vandteknologi, som ville give genlyd ude i verden og dermed skabe nye arbejdspladser samt penge i den danske statskasse".

Projektet, der er et velfungerende offentligt-privat partnerskab mellem Billund Vand og Krüger, har på ganske kort tid bevist sin værdi på eksportmarkederne med de første kontrakter i hus på to anlæg til Sydkorea og flere interessante samarbejder på vej.

”Med modellen ville vi fra start skabe en fælles identitet i projektet. Vi gjorde meget ud af at lade nøglemedarbejdere fra Krüger og Billund Vand lære hinanden at kende. Målet var ikke bare at skabe et teknologisk fyrtårnsprojekt, men at udvikle det med det størst muligt udbytte til gavn for alle parter”, siger adm. direktør Ole P. Johnsen.

Billund BioRefinery kombinerer en lang række teknologier på en unik måde, så der bl.a. bruges langt mindre energi til spildevandsrensning. Samtidig er det rensede spildevand langt renere end lovens krav, der hentes langt mere energi ud af spildevand og affald, og mængden af restproduktet slam reduceres og forfines til en lugtfri, let håndtérbar og meget effektiv organisk gødning for landbruget.

98 pct. af alt spildevand og kildesorteret madaffald bliver nu genanvendt i Billund, hvilket er helt unikt på verdensplan og skaber et helt nyt syn på, at spildevand/affald i dag må betragtes som værdifulde ressourcer.

Flere fakta om Billund BioRefinery på www.billundbiorefinery.dk