BIOFOS har nu eksisteret i tre år. På den tid har vi mindsket vores driftsomkostninger med 10 procent, reduceret vores CO2-udslip med 91 procent og øget energibalancen, samtidig med at vi har fastholdt en rensekvalitet, der er langt bedre end lovkravet.

BIOFOS er blandt verdens mest energieffektive spildevandsvirksomheder, og vi er naturligvis stolte af, at vores indsats bærer frugt. Som et led i vores strategi vil vi reducere vores påvirkning af miljø og klima samt mindske vores sårbarhed over for klimaforandringerne.

Der er kommet en kulturændring i BIOFOS, hvor vi alle fokuserer på også at producere energi og ikke kun rense spildevand. I 2016 har vi solgt godt 35.000 MWh mere energi, end vi købte, hvilket svarer til 8.800 familiers årlige el-forbrug.

Vores positive energibalance på 164,6 procent viser, at for hver gang vi køber 100 enheder energi, sælger vi 164,6 enheder energi som elektricitet, biogas eller fjernvarme til forsyningsnettet og bidrager dermed i høj grad til den cirkulære økonomi.

”Vi tænker i godt købmandskab, decentraliserer budgetterne, og så satser vi på uddannelse og udvikling af de enkelte ledere og medarbejdere. Alle skal tage et større ansvar selv. Vi har først og fremmest plukket de lavt hængende frugter, men BIOFOS har også fokus på at implementere strategien, hvor vi systematisk følger op på samtlige konkrete mål,” siger adm. direktør John Buur Christiansen.

Sælger mere end vi køber

I perioden fra 2013 til 2016 har vi vendt et underskud på energibalancen til et overskud. En markant vækst i salget af biogas fra næsten ingenting til knap 6 millioner normalkubikmeter i 2016 har stor betydning for udviklingen. Hertil kommer, at vi gennem vores fokus på energiudnyttelsen ved slamforbrænding har haft succes med at optimere processerne, så vi fortsat kan levere en høj fjernvarmeproduktion til forsyningsnettet.

Overalt i virksomheden har vi fokus på at reducere energiforbruget i alle led. Som et resultat af dette er forbruget af energi fra fossile brændstoffer i 2016, som fx fyringsolie, næsten halveret i forhold til 2013.

Den positive energibalance er et profileret bidrag til, at vi på få år har været i stand til at reducere vores udledning af CO2 til atmosfæren væsentligt, så vi nu er meget tæt på at være CO2-neutrale. Vores udledning er faldet fra 12.560 ton CO2-ækvivalenter i 2013 til 1.096 CO2-ækvivalenter i 2016. Det svarer til en reduktion på hele 91,3 procent.

Vi forventer, at vores CO2-regnskab bliver forbedret yderligere i 2017, og så er vi ved at være i mål med at være CO2-neutrale.

Læs meget mere i vores årsberetning, der netop er udkommet.