Åbning af CALL Copenhagen

Tirsdag den 30. maj kl. 14.00 præsenterer HOFOR sammen med regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og miljøborgmester Morten Kabell et nyt innovativt eksportsamarbejde: Call Copenhagen. Call Copenhagen er hovedstadsregionens nye spydspids til fremme af eksport af dansk know-how og teknologi indenfor klimatilpasning.

Sankt Annæ Plads i København, Vandhaverne og Kongsholmsparken i Albertslund, klimakvarter Østerbro, skybrudstunneler, skaterbaner og regnvandskanaler. Hovedstadsregionen kan noget helt særligt: beskytte byen mod de dramatiske klimaforandringer og samtidig skabe (re)kreative byrum. København er blevet en rollemodel for mange andre storbyer i verden, og vores løsninger efterspørges internationalt.

Det skal udnyttes til gavn for dansk eksport, økonomi og beskæftigelse. Klimatilpasning er nemlig en global udfordring, der i 2030 er anslået til at koste verdenssamfundet ca. 400 mia. US$ om året, og her kan danske løsninger få en stærk rolle. I den fælles Vandvision fra Miljøministeriet, DI, DANVA og Dansk Miljøteknologi er målet, at vandbranchen fordobler eksporten fra de nuværende 15 mia. kr. til 30 mia. kr. og skaber 4000 nye arbejdspladser.

CALL Copenhagen (Climate Adaptation Living Lab – Greater Copenhagen) er skabt med det formål at hjælpe danske virksomheder ud i verden med de mange innovative og fremsynede klimateknologier og –løsninger, som vi har her i Danmark.

"I Hovedstadsregionen arbejder vi hårdt på at sikre en klimatilpasset region. Vi skal udnytte de gode muligheder, der er for at vende klimatilpasning fra kostbar udgift til indtægt, vækst og beskæftigelse. Derfor ser jeg frem til det arbejde, som CALL vil give sig i kast med over de næste år,"  siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden, der en af parterne bag CALL Copenhagen.

”København har et meget stærkt klimabrand ude i verden. Millionbyer som New York og Washington kan jo se, at vores løsninger virker i praksis. Og de åbner sig for de virksomheder, der har hjulpet med at udvikle vores løsninger, hvis vi som by og region baner vejen,” siger miljøborgmester Morten Kabell, Københavns Kommune, der også deltager i samarbejdet.

”Med CALL har vi fået et strategiske samarbejde mellem kommuner, forsyningsselskaber og videninstitutioner, der kan fremme vores løsninger ude i verden,” siger adm. direktør Lars Therkildsen fra forsyningsselskabet HOFOR, der er i gang med at klimatilpasse hovedstadsregionen.

Den 30. maj kl. 14.00 – 18.00 præsenterer vi CALL og viser nogle af de spændende løsninger, som i fremtiden skal eksporteres til New York og andre af verdens byer.

Vær med, når regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og borgmester Morten Kabell starter et skybrud og fortæller om regionens og kommunens rolle i CALL-samarbejdet . En bred vifte af virksomheder med erfaring inden for klimatilpasning deltager i arrangementet, og både politikere og virksomheder stiller gerne op til interview.

Fakta:

CALL Copenhagen er et strategisk samarbejde mellem Region Hovedstaden, HOFOR, Københavns Kommune og BIOFOS med det formål at fremme en klimaberedt region og understøtte salg og eksport af dansk know-how og teknologi indenfor klimatilpasning.