Mikroplast_617px

Miljøstyrelsen afholder i samarbejde med DANVA, KL, DI og Dansk Miljøteknologi en konference om mikroplast i spildevand. Konferencen afholdes den 26. september 2017 i Vandhuset i Skanderborg.

Konferencen er kulminationen på et partnerskab, som Miljøstyrelsen har igangsat, som er finansieret af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). 

Der vil være oplæg omkring selve arbejdet i partnerskabet med at identificere den nuværende og manglende viden i forhold til mikroplast i spildevand. Der vil i den forbindelse være fokus på at præsentere det nuværende vidensniveau i Danmark om bl.a. måling af mikroplast, forekomst af mikroplast og renseteknologier til fjernelse af mikroplast i spildevand. Der vil endvidere være indlæg om igangværende MUDP-projekter vedr. mikroplast i spildevand. 

Konferencen skal også at være et startskud til at opnå et endnu tættere samarbejde mellem kommuner, forsyninger, myndigheder og virksomheder – så vores viden om spildevand kan samles, koordineres og bringes i anvendelse.

Målgruppe

  • Forsyninger og kommuner samt miljømyndigheder
  • Virksomheder og rådgivere
  • Universiteter og vidensinstitutioner

Program

Download program her (PDF).

09.00 – 09.30: Ankomst, kaffe og rundstykker 

09.30 – 09.45:

Velkomst og præsentation af projektetPartnerskab om mikroplast

v. Katrine Rafn, Miljøstyrelsen.

Status for mikroplast i Danmark.

09.45 – 10.00 

Den nuværende lovgivning og forventninger til fremtiden. 

v. Katrine Rafn, Miljøstyrelsen. 

10.00 – 11.00 

Præsentation af resultatet af projektet ”Partnerskab om mikroplast”

v. Hanne Løkkegaard og Sie Woldum Tordrup, Teknologisk Institut samt Carsten Lassen, COWI. 

11.00 – 11.15 

Danske erfaringer med måling af mikroplast på 10 renseanlæg

v. Aviaja Anna Hansen, Krüger. 

11.15 – 11.30 

Danske erfaringer med analysemetoder til mikroplast og fremadrettede aktiviteter

v. Jes Vollertsen, Aalborg Universitet. 

11.30 – 12.30: Frokostpause

Udenlandske erfaringer med mikroplast i spildevand

12.30 – 13.00

Microplastics in the effluents of waste water treatment plants

v. Svenja Mintenig, Utrecht University 

13.00 – 13.30 

Removing microplastics in sewage treatment plants

v. Julia Talvitie Alto, University of Helsinki

Erfaringsudveksling

13.30 – 14.30:  Kaffepause og workshop med netværksopbygning og fokus på fremadrettede aktiviteter. 

14.30 – 15.00:  Opsamling i plenum

Danske teknologier til fjernelse af mikroplast

15.00 – 15.15

Filterteknologiers og regnvandsbassiners tilbageholdelse af mikroplast i spildevand og overfladeafstrømning

v. Lars Villadsgaard Toft, Krüger 

15.15 – 15.30 

Plastfri Roskilde Fjord - indledende resultater for mikroplast

v. Stine Lundbøl Vestergaard, EnviDan 

15.30 - 15.45  

Båndfilterteknologiens potentiale for at fjerne mikroplast i kombination med organisk stof i renseanlægs primærdel

v. Peder Maribo, Aarhus Universitet. 

15.45 - 16.00:  Afrunding og opsamling.

Tilmelding

Tilmelding skal ske på DANVAs hjemmeside her.

Yderligere information

Kontakt Mathilde Aagaard Sørensen på masor@mst.dk, telefon 93 58 80 29 eller Helle Kayerød på telefon 8793 3511 eller hkr@danva.dk

Giv gerne feedback på denne artikel
DANVA arbejder hele tiden på at gøre det endnu bedre for dig. Derfor ville vi blive glade, hvis du ville give os feedback på denne artikel - enten ved at klikke på ikonerne nederst eller ved at skrive en mail til lf@danva.dk.

Tak for hjælpen.

Fandt du det du søgte?