2017_GF_panel_617px
Foto: Ole Hartmann Schmidt.

Der var 565 deltagere til DANVAs årsmøde i Aarhus. Formand Lars Therkildsen lagde i den mundtlige beretning især vægt på visionen "Vi forsyner Danmark, vandsektorens skattesag og DANVAs kontingentmodel. Læs mere her.

Herunder kan du se fotos fra årsmødet, der foregik i højt humør, og finde links til artikler og taler.

Rytmisk sal i Musikhuset var ramme om en stor del af årsmødet.

Vejret var fantastisk, og mange trak udendørs i pauserne.

Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard talte om værdien af vand og det ambitiøse mål om, at Aarhus Vand skal være verdens bedste vandselskab.

Livlig snak og networking ved træfpunkterne.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt holdt årsmødetalen og kvitterede for det gode samarbejde med DANVA og takkede vandselskaberne for deres indsats. Vand er vigtigt, men ministeren lagde ikke skjul på, at der nogle gange er uenighed om hvilke midler, der skal til for at nå målet om høj kvalitet, forsyningssikkerhed og lav pris for forbrugerne. Læs ministerens tale her.

Det er godt med øvelser, hvor man får mulighed for at tale med hinanden.

Der var syv sessioner med rig mulighed for videndeling og erfaringsudveksling.

Mogens Lykketoft holdt oplæg om FN's verdensmål om bæredygtig udvikling og understregede, at klimaindsatsen haster. Læs mere her.

Tid til fysisk opvarmning inden fællessangen.

Andrea Krüger Holm instruerede fællessangen om vandets kredsløb. 

Torben Wiese, Habitmanager, holdt et underholdende oplæg om at bryde vaner og skabe forandringer. Læs mere her.

Øvelserne fredag morgen fik smil og latter frem hos deltagerne. 

Endnu en øvelse fredag morgen. 

På live sessionen om værdien af vand var der både sang, musik, sundhed og vikinger på programmet.

Vikingerne var både gode til at slås og meget forfængelige.

En af de syv sessioner handlede om dansk lovgivning, der for 80 % vedkommende fødes i EU. Præsidenten for den europæiske vandforening EurEau, Bruno Tisserand holdt bl.a. oplæg om de største udfordringer i vandbranchen. Læs mere om sessionen om DANVAs europæiske arbejde og EurEau her.

På workshoppen om grundvandsbeskyttelse udvekslede deltagerne gode ideer.

Hvad er bedst - Virtual reality eller den fysiske verden?

Fotos: Ole Hartmann Schmidt. 

Læs mere

Find link til Powerpoint præsentationer her.