Vandkoncept

På DANVAs årsmøde kan deltagerne høre et oplæg om skabelsen af en helt ny type by, Nye, i den nordlige del af Aarhus. Byen skabes ud fra et stærkt ønske om at tænke og leve anderledes på en grøn og bæredygtig måde, både miljømæssigt, økonomisk og i social forstand.

Aarhus Vand står for etablering af Danmarks første centrale sekundavandsanlæg i Nye. Regnvandet skal opsamles og renses, inden det sendes videre til husene, hvor det skal bruges til tøjvask og toiletskyl. Desuden kan regnvandet bruges til bilvask, havevanding og brandslukning, og regnvandssøen er et unikt rekreativt element i Nye.  

Projektleder Mariann Brun fortæller, at Aarhus Vand er gået ind i projektet, fordi det giver sikkerhed at lave en central løsning i stedet for 10.000 private regnvandsanlæg. Desuden kan Aarhus Vand fastholde ”markedsandel” og fortsat stå for leverance af det fulde vandforbrug i området. Hun betegner projektet som Win-Win-Win, fordi det både er en økonomisk attraktiv løsning for developeren, en nem løsning for brugerne og giver know how til Aarhus Vand. Men samtidig er det meget komplekst at etablere løsningen, og mange faktorer spiller ind, hvilket illustreres på denne tegning:

På årsmødet kan deltagerne både høre om visioner, dilemmaer og de konkrete tiltag med vand. Der kommer 4 oplægsholdere:

  • Projektleder Mariann Brun, Aarhus Vand
  • Ingeniør og tegnestuechef Peter Boe Haugaard-Nielsen, Tækker Rådgivende Ingeniører A/S
  • Udviklingschef Carsten Fjorback, COWI
  • Civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune

Den nye by Nye ligger på bakket terræn, der skråner mod syd, er omgivet af mark og skov og har udsigt over Aarhus by, Aarhus Bugt og Egå Engsø. I første etape etableres 650 boliger, og Nye starter med 2000 indbyggere. I årene frem udbygges Nye til 10.000 boliger og får 20.000 indbyggere. Projektet har sin egen hjemmeside: www.nye.dk

Læs mere

Læs mere i Mariann Bruns oplæg på Dansk Vand Konference 2016 her.