DANVAs formand Lars Therkildsen på talerstolen.

Forsyningssektoren skal også i fremtiden være underlagt demokratisk ejerskab og styring. Det er nemlig den sikre vej til, at forsyningen udvikler sine styrker og skaber mest mulig værdi for danskerne og samfundet. ​Samtidig skal forsyning være så billig for forbrugerne som mulig.

Forsyningsselskaberne indenfor varme, vand, spildevand og affald, der tilsammen eksporterer for mere end 35 milliarder kroner og beskæftiger flere end 50.000 i hele landet, har i dag lanceret et fælles udspil til visioner for sektoren. I udspillet kommer sektoren med sine bud på, hvad der skal til, for at sektoren også i fremtiden kan tilbyde en høj forsyningssikkerhed, konkurrencedygtige priser og grøn omstilling.

De fem brancheforeninger DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening, Foreningen af Danske Kraftvarmeværker og Danske Vandværker er først og fremmest gået sammen for at levere et fælles alternativ til det forsyningsudspil, regeringen lancerede i september sidste år, der stort set kun fokuserer på økonomisk effektivisering gennem blandt andet privatisering af sektoren, udlodning og central styring af bestyrelseskompetencer. Men regeringen behøver nu ikke anstrenge sig, det gør forsyningerne nemlig af sig selv.

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme:

"I fjernvarmen har vi de seneste tre år reduceret prisen for kunderne med 10 procent samtidig med, at vi har udbygget andelen af vedvarende energi markant. Det er fjernvarmeselskaberne lykkedes med uden at gå på kompromis med forbrugerbeskyttelsen og uden at åbne op for en privatisering af fjernvarme-selskaberne".

Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA:

"Visionen giver et bud på, hvordan udviklingen af vandsektoren accelereres endnu mere. Vandselskaberne skal også i fremtiden være underlagt demokratisk kontrol. De har siden 2010 af egen drift sparet kunderne for at betale godt to milliarder kroner. Samtidig investerer de i sikring af Danmark mod klimaskabte oversvømmelser, ligesom de understøtter en massiv beskæftigelse, innovation og eksport".

Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening:

"Affaldssektoren er i gang med en historisk stor omstilling til cirkulær økonomi og mere genanvendelse. Alligevel er det lykkedes at sænke priserne på energiudnyttelse af affald med 10 procent. Det vidner om en effektiv og innovativ sektor. Det arbejde ønsker vi at udvikle, så vi får en endnu stærkere og mere lean forsyningssektor, der kan levere på vigtige samfundsdagsordener som grøn omstilling, sammenhængskraft og grøn systemeksport".

Allan Weirup, direktør i Danske Vandværker:

"I Danske Vandværker stiller vi store spørgsmålstegn ved regeringens nye strategi for forsyningsområdet og tror ikke på, at den vil give forbrugerne bedre og billigere forsyning. Vi har en ganske unik model her til lands, og forsyningsområdet er en af hjørnestenene i vores samfund og meget vigtig i danskernes dagligdag. I sektoren arbejder vi konstant for at sikre lavere priser, grøn omstilling og lokale arbejdspladser".

Erik Nørregaard Hansen, direktør i Foreningen Danske Kraftvarmeværker:

"Decentral kraftvarme står til rådighed for el-markedet på markedsvilkår. Det er perfekt, at have ”hvile-i-sig-selv” og agere på markedsvilkår. Vi skal blot have frit brændselsvalg".

Forsyningsselskaberne er enten ejet af kommunerne eller er privatejede i form af andelsselskaber, hvor private borgere er gået sammen om i fællesskab at løse deres forsyningsbehov.

Forsyningssektoren skal også i fremtiden være underlagt demokratisk ejerskab. Derved blokerer man for, at ressourcerne bliver genstand for profitoptimering, der vil fordyre taksterne. Desuden forhindres, at ejerkredsen flyttes udenfor landegrænsen via for eksempel udenlandske kapitalfonde.

Hovedprincipperne i visioner er:

  • Der skal være en rimelig geografisk balance, så priserne ikke yderligere skævvrides
  • Forsyningsselskaber er forpligtet til at efterspørge ny teknologi og viden
  • Alle ejere pålægges at udarbejde ejerstrategier
  • Forsyning skal være så billig for brugerne som muligt
  • Reguleringen bør være smidig og let
  • Forbrugerne skal beskyttes mod forhøjelse af priserne udover de reelle omkostninger
  • Forsyningsselskaberne pålægges at tage et samfundsansvar

Læs hele visionen

Branchens egen strategi "Vi forsyner Danmark - Visioner for forsyningssektoren kan læses her. 

Der var fuldt hus til lanceringen i København i Nationalmuseets festsal i dag. Læs dagens program her.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på mobil 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk

eller direktør Carl-Emil Larsen på mobil 2033 8515 eller e-mail cel@danva.dk