Den 9. marts er en mærkedag for DIN Forsyning, fordi det nye flotte Esbjerg Vandværk blev indviet af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Med et tryk på en knap startede han pumperne på vandværket, der både er en arkitektonisk perle og et forbillede indenfor forsyningssikkerhed, hygiejne og arbejdsmiljø.

DIN Forsynings direktør Jesper Frost Rasmussen bød velkommen og understregede, at fremtidens drikkevandsforsyning er sikret. Vandværket kan udbygges med et 3. spor, når det gamle Vognsbøl vandværk skal lukkes om 5-10 år. 

Efter en tale af en byggeriets arkitekt Jens Erik Rasmussen, tog ministeren ordet:

"Med sine store glasfacader og indbydende design appellerer Esbjerg Vandværk til nysgerrigheden fra forbipasserende. De inviteres ind i en verden, der kan være fjern for borgerne og skaber gennemsigtighed i vandprocesserne. Men ikke kun åbenheden er i højsædet her. Også vandkvalitet og forsyningssikkerhed er to af nøgleordene bag det nye vandværk. Gennemsigtighed, kvalitet og forsyningssikkerhed er tre kvaliteter, regeringen ønsker, skal være kendetegnende for den danske forsyningssektor", understregede Lars Chr. Lilleholt i sin tale.

Esbjerg Vandværk er klar til at tage imod besøg fra både skoleelever, borgere og fagfolk fra vandbranchen.

Der lyttes til talerne. Trappen er et vigtigt element i besøgsvandværket.

Ministeren fik en rundvisning på vandværket. Fra venstre ses direktør Jesper Frost Rasmussen, borgmester Johnny Søttrup, Lars Chr. Lilleholt og geolog og projektleder på byggeriet Søren Tygesen.

Rentvandstanken er 12 meter høj og indeholder 1500 kubikmeter vand.

Film om vandværket

I anledning af åbningen har DIN Forsyning lavet en film om Esbjerg Vandværk. Se interview med arkitekten og medarbejdere fra DIN Forsyning i filmen her.

På et moderne vandværk er der ingen åbne vandoverflader. Alt foregår i lukkede tanke, og luft til iltning af råvandet filtreres, inden det kommer i kontakt med vandet.

Drikkevandssikkerhed

”På Esbjerg Vandværk behandler vi vores drikkevand som en fødevare. Det kan bl.a. ses ved, at vandet opbevares i store, fritstående rustfrie ståltanke. Værket er opbygget som to vandværker under ét tag. Det gør vandforsyningen mindre sårbar overfor fx driftstop og reparationer," siger afdelingsleder Eric Lauridsen.

Det nye Esbjerg Vandværk er er certificeret i ISO 22000 Fødevaresikkerhed, og DIN Forsyning er certificeret på standarderne miljø ISO 14001 og arbejdsmiljø OHSAS 18001.

I anledning af Vandets dag holder DIN Forsyning åbent hus lørdag den 25. marts. Vandværket er åbent for alle interesserede, der kan komme forbi og opleve det imponerende byggeri både udefra og indeni. Værket er åbent kl. 10 - 14 og befinder sig på Lykkesvej 14 i Esbjerg Ø.

Driftsleder Palle Rüge er glad og stolt af det nye vandværk.

Udsigten fra toppen af rentvandstanken. 

Rundt om på vandværket er der taphaner til måling af vandkvaliteten.

 

Ved indgangen synliggøres regnvandet i et vandspil og en faskine. Herfra løber regnvandet gennem åbne kanaler til en regnvandssø. 

Regnvandssøen er et fint element i det rekreative område. Græsset mangler endnu.

 

Driftsleder Palle Rüge kan tjekke vandværket fra computeren fra sit kontor, men kan også styre driften manuelt med denne tavle.

TV Syd filmede ved indvielsen. Til højre ses DIN Forsynings kommunikationskonsulent Julie Maj Bryderup Gaarsdal. 

Design af bygningen blev udbudt i konkurrence og vundet af Ginnerup Arkitekter i samarbejde med Rambøll. Bygningen er opført i hovedentreprise af Jorton. Maskinanlægget blev udbudt i totalentreprise og vundet af Vand og Teknik. De har haft en række underentreprenører tilknyttet, herunder Hydro-Elektrik GmbH, som har leveret og svejset de rustfri rentvandstanke. Bygherrerådgiver var i første halvdel af forløbet ALECTIA og i anden halvdel NIRAS. 

Esbjerg Vandværk i tal:

Bygningsareal: 2.162 m2. Anlægssum: 70 mio. kr.To rentvandstanke: 12 m høje.Tankindhold: 2 x 1.500 m3 rent vand. Bygningshøjde: 14 m. Produktionskapacitet: 2 x 250 m3/time. Udpumpningskapacitet: 2 x 500 m3/time.

Både indendørs og udendørs er der oplysende tekster. Råvandet hentes fra boringer op til 38 kilometer væk. Grundvandsbeskyttelsen sikres gennem aftaler om sprøjtefri drift eller skovrejsning. 

Verdens sundeste drik - i dagens anledning både med og uden bobler.