Klimaekskursion-29.08.2017.jpg

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen har været på klimatur i København med miljøminister Esben Lunde Larsen, der blev præsenteret for byens klimaløsninger. Fra HOFOR deltog Ole Adeler og Jes Clauson-Kaas, som fortalte ministeren om forskellige klimaprojekter.


På turen den 29. august i strålende solskin fik Esben Lunde Larsen en historisk gennemgang af havnen fra koleraepidemi i 1853 til nutidens vandforsyning, spildevandshåndtering, klimatilpasning og skybrudsplaner. Turen gik forbi havnebadet ved Islands Brygge, og ministeren blev præsenteret for skybruds- og klimasikring af Slotsholmen, Holmens Kirke, Nationalbanken og en metrostation. Desuden var der fokus på Københavns arbejde med stormflod og stigende vandstand i havnen.
Turen sluttede af med en besigtigelse af klimaprojektet på Sankt Annæ Plads.

DANVA var også repræsenteret af afdelingschef Helle Katrine Andersen og kommunikationschef Karsten Bjørno.

Esben-Lunde-Larsen-i-Videofilmen-til-www.jpg
På turen blev der optaget en lille film med ministeren. Esben Lunde Larsen understreger, at milliardinvesteringen i Københavns Havn er en god business case. Han ser frem til, at dansk vandteknologi skal vises frem for hele verden på IWA kongressen i København i 2020.

Se film med Esben Lunde Larsen her:  https://www.facebook.com/DANVA.dk/posts/1974770986138839

Sankt Annæ Plads 29.08.2017.jpg
Esben Lunde Larsen i samtale med Jes Clauson-Kaas, mens Helle Katrine Andersen og Carl-Emil Larsen lytter.

Efter ekskursionen holdt DANVA et kort møde med ministeren med følgende dagsorden:

  • Evaluering af klimamedfinansieringsregler
  • Revision af klimaregler
  • Regeringens tværministerielle udvalg vedr. kystbeskyttelse og klimatilpasning

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på telefon 8793 3575, mobil 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk