Klimaekskursion-29.08.2017.jpg

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen har været på klimatur i København med miljøminister Esben Lunde Larsen, der blev præsenteret for byens klimaløsninger. Fra HOFOR deltog Ole Adeler og Jes Clauson-Kaas, som fortalte ministeren om forskellige klimaprojekter.


På turen den 29. august i strålende solskin fik Esben Lunde Larsen en historisk gennemgang af havnen fra koleraepidemi i 1853 til nutidens vandforsyning, spildevandshåndtering, klimatilpasning og skybrudsplaner. Turen gik forbi havnebadet ved Islands Brygge, og ministeren blev præsenteret for skybruds- og klimasikring af Slotsholmen, Holmens Kirke, Nationalbanken og en metrostation. Desuden var der fokus på Københavns arbejde med stormflod og stigende vandstand i havnen.
Turen sluttede af med en besigtigelse af klimaprojektet på Sankt Annæ Plads.

DANVA var også repræsenteret af afdelingschef Helle Katrine Andersen og kommunikationschef Karsten Bjørno.

På turen blev der optaget en lille film med ministeren. Esben Lunde Larsen understreger, at milliardinvesteringen i Københavns Havn er en god business case. Han ser frem til, at dansk vandteknologi skal vises frem for hele verden på IWA kongressen i København i 2020.

Se film med Esben Lunde Larsen her:  https://www.facebook.com/DANVA.dk/posts/1974770986138839

Esben Lunde Larsen i samtale med Jes Clauson-Kaas, mens Helle Katrine Andersen og Carl-Emil Larsen lytter.

Efter ekskursionen holdt DANVA et kort møde med ministeren med følgende dagsorden:

  • Evaluering af klimamedfinansieringsregler
  • Revision af klimaregler
  • Regeringens tværministerielle udvalg vedr. kystbeskyttelse og klimatilpasning

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på telefon 8793 3575, mobil 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk