Konferencen holdes den 21. juni kl. 10.00 – 17.00 i den imponerende vejrglobe, CLIMATE PLANET, der indtager Aarhus i forbindelse med, at byen er Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

Inde i den vil du kunne opleve én af nyere tids største teknologiske klimaoplevelser. Via live-transmissioner fra satellitter vil denne globe vise Jorden i real time, som den ser ud fra rummet, og vi viser en spændende film, hvor klimaudviklingen visualiseres i et forløb fra før industrialiseringen til langt ud i fremtiden.

Gennem en række spændende oplæg, bliver du opdateret med nyeste viden om klimaets udvikling.

Deltagerne får information om, hvordan klimaforandringer påvirker i vandsektoren i hele verden og om hvad der bliver gjort rundt om i verden. Vi transmitter indlæg fra vandsektorrepræsentanter fra hele verden og får lejlighed til at diskutere problemstillinger og løsninger i den danske vandsektor i forhold til resten af verden.

Program

Download program som PDF

10.00 – 10.10: Velkomst v. direktør Carl-Emil Larsen, DANVA

Session 1: Vejret og verden

10.10 – 10.35

Klimaforandringer og klodens ressourcer

v. professor Kathrine Richardson, Københavns Universitet og Stockholm Resilience Center

10.35– 11.15

Film om klimaets udvikling og live streaming af den store vejrudsigt via NASA’s satellitter

indtalt og forklaret af klimaekspert Jesper Theilgaard

11.15 – 11.40

Klimascenarier og vandressourcer globalt og lokalt

v. Jesper Theilgaard, DR Klimaekspert

11.40 – 12.05

Sammenhænge, konkurrence og konflikter mellem vand og energi - når presset på verdens ressourcer stiger.

v. Gustaf Olsson, professor emeritus, Lunds Universitet

12.05 – 12.20: Spørgsmål og egen refleksion

12.20– 13.15: Frokost

Session 2: Vandsektoren i verden

13.15 – 13.40

Klimasikker forsyning i Aarhus

v. Lars Schrøder, Direktør Aarhus Vand

13.40 – 14.10

Globalt udsyn – hvad betyder klimaforandringerne for vand og udvikling i verden?

Erfaring fra forsknings- og udviklingsprojekter i hele verden.

v. Helle Munk Ravnborg, Seniorforsker DiiS og formand Mellemfolkeligt Samvirke

14.10 – 14.20

Drøftelser om verdens klimaudfordringer

Deltagernes eget perspektiv og bidrag til fælles debat.

14.20 – 14.45: Pause

Session 3: Virksomhederne, vejret og verdensmålene

14.45 – 15.10

CO2-neutralitet i Danmark – bidrag fra virksomheder og vandforsyninger?

v. Jarl Krausing, International Director, Concito

15.10 – 15.35

Hvordan bruges verdensmålene i forretningsudvikling?

Anbefalinger fra World Economic Forum og case fra Grundfos

v. Kim Nøhr Skibsted, Kommunikationsdirektør, Grundfos

15.35 – 16.00

Vandsektoren og verdensmålene – daglig praksis i et dansk vandselskab

v. Anders Bækgaard, VandCenter Syd

16.00 – 17.00

Vejen til en klimasikker hverdag i hele verden

Paneldebat med oplægsholdere og inviterede gæster baseret på spørgsmål fra deltagerne indsamlet i løbet af dagen.

Pris

DANVA-medlemmer 2.495 kr. og ikke-medlemmer 2.975,- kr. 

Tilmelding

Tilmelding skal ske på DANVAs hjemmeside her.

Yderligere information

Kontakt Miriam Feilberg på 2244 1452 eller mfe@danva.dk

Om Climate Planet

Climate Planet vil ligge på Havnepladsen mellem DOKK1 og Navitas.

Climate Planet står i Aarhus fra den 3. juni til den 22. august 2017.

Den ydre Jordklode-konstruktion er 24 meter i diameter og 20 meter høj.

Vejrgloben i midten er 4 meter i diameter og hænger midt i rummet, så publikum kan bevæge sig rundt om den og se alle sider. Læs mere på climateplanet.org