Nytårstaffel-2017-Carl-Emil-og-Niels.jpg

DANVA afholder nytårstaffel torsdag 11. januar 2018. I Vandhuset bliver der lejlighed til at møde kollegaer og høre om de trends, der rører sig i vandsektoren i øjeblikket og i den nærmeste fremtid.

DANVA har i 2018 temaet, ”Kunderne i centrum”. Dagen skydes i gang med indlæg fra DANVA om de mange elementer, der er med til at definere medlemmernes dagligdag. Der blev i 2017 arbejdet med en mængde politiske reguleringsmæssige tiltag. Det drejer sig for eksempel om pesticidstrategien, drikkevandsbekendtgørelsen, medfinansierings-bekendtgørelsen, landbrugspakken og ikke mindst skattesagen.

Der er eksterne oplæg fra AxcelFuture og Cevea.

Program

09.30-10.00: Registrering og morgenmad

10.00-10.15
Velkommen og godt nytår
v. formand, Lars Therkildsen

10.15-11.00
DANVA 2018 med højdepunkter og nyheder
v. direktør, Carl-Emil Larsen

11.00-11.45

Hvordan sikrer vandselskaber kunder effektivitet?
v. direktør i Axcelfuture, Joachim Sperling

11.45-12.30

Forsyninger verden over tilbage i demokratisk kontrol
v. politik- og kommunikationschef i Cevea, Kasper Fogh

12.30-13.30
Frokost med efterfølgende bobler og kransekage.
Afrunding og introduktion til DANVA-begivenheder 2018

Effektivitet til gavn for kunderne

Direktør i Axcelfuture, Joachim Sperling, vil belyse spørgsmålet om, hvordan danske vandkunder kan sikre sig, at vandselskaberne agerer så effektivt som muligt. Det er en økonomisk læresætning, at det bedste og sikreste incitament til at agere effektivt er udsigten til et økonomisk afkast. Men vandselskaberne er funderet og reguleret på en måde, så denne finansielle logik bliver udfordret. Hvad skal der til, for at kunderne kan føle sig trygge ved rationalet i vandsektorens drift og investeringer.
Axcelfuture er en forening stiftet i maj 2012 med det formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan forbedre rammerne for investeringer i Danmark.

Verdens forsyninger tilbage i demokratisk kontrol

Politik- og kommunikationschef i Cevea, Kasper Fogh, vil fremlægge rapport, der belyser en klar tendens til, at forsyninger kommer tilbage i demokratisk kontrol. I Danmark er forsyningssektoren i overvejende grad drevet og ejet af kommunerne, forbrugerne eller staten. I forbindelse med regeringens forsyningsstrategi blev det stillet i udsigt, at der skulle indføres ændringer, som vil gøre det mere lukrativt for kommuner at sælge forsyninger eller lade dem drive af privatøkonomiske selskaber.
Tænketanken Cevea arbejder for at bidrage til udviklingen i samfundet ved at komme med visionære og konstruktive løsninger, der er baseret på et uafhængigt og velfunderet analytisk grundlag.