Det er ikke korrekt, når Thomas Danielsen (V) siger, at lån i KommuneKredit fører til overinvestering i vandselskaberne, fastslår DANVAs direktør Carl-Emil Larsen i en replik på Altinget.dk

DANVA opfordrer formand for Forsyningsudvalget Thomas Danielsen (V) til at føre bevis for sin påstand om, at lån med lav rente fra KommuneKredit fører til overinvestering i forsyningsselskaber heriblandt vandselskaber.

I et debatindlæg på Altinget torsdag 11. maj siger Thomas Danielsen, at regeringen ønsker, at forsyninger i højere grad skal tilskyndes til at låne i banker i stedet for i KommuneKredit.

Pointen er, at renterne i KommuneKredit er så lave, at forsyningerne låner og investerer mere, end de burde. Hvis man i stedet låner i banker, hvor renten er højere, så vil vandselskabet låne og investere mindre, er debatindlæggets præmis.

Men den er forkert. Vandselskaberne overinvesterer ikke, men laver de nødvendige investeringer og arbejder hele tiden med at sikre, at der hverken bliver investeret for lidt eller for meget.

Når en investering skal vurderes, er det naturligvis vigtigt at indregne det rigtige renteniveau, men disse beregninger kan laves uden at kræve højere renter i banken!

Lave renter på lån giver mindre betaling for familier og erhvervslivet. Billige lån er en god forretning for vandselskabernes kunder, og vi er vel enige om, at vand skal være så billigt som muligt for kunderne.

Investeringsefterslæb 

Thomas Danielsen siger blandt andet:

”Lad os i stedet sikre, at investeringerne, der foretages i forsyningssektoren er sunde og rentable, så forbrugerne slipper for at agere bank for forsyningsselskabernes overinvesteringer.”

For det første må Thomas Danielsen dokumentere, at vandselskaberne foretager overinvesteringer. For det andet må han bevise, at kunderne agerer bank. Ingen af delene er nemlig korrekte.

Vandselskaberne er faktisk i den diametralt modsatte situation end den Thomas Danielsen påstår med overinvestering.

Op gennem nullerne var man fra statsligt hold bekymret for det lave investeringsniveau inden for spildevandsområdet, og der blev mange steder talt om et investeringsefterslæb.

Vandsektoren er en anlægstung branche med anlæg med lang levetid, hvor det tager tid at indfase ændringer, og vandselskaberne arbejder dagligt på at sikre det rette niveau for udskiftning af gamle anlæg og samtidig leve op til kravene i de kommunale spildevandsplaner.

Dette sammenholdt med behovet for at tilpasse Danmark til at imødestå klimaændringerne og leve op til statens ønsker. De kommunale klimaplaner har gjort, at vandselskaberne har været nødt til at øge investeringsniveauet i kloakrør og klimaindsatser.

Vandselskaberne forsøger herved at leve op til kommunernes og borgernes ønske om at undgå oversvømmelser af bysamfundene i forbindelse med de intense regnforekomster.

Stigende brug af banklån

Både vandselskabets bestyrelse, ejer og regulator sørger for, at der ikke investeres mere end nødvendigt, og kunderne betaler kun for de reelle omkostninger, som vandselskaberne har.

Vandselskaberne benytter sig af KommuneKredit for at sikre sig lave, stabile renter, da deres investeringer i rør og anlæg har levetider på op til 70 år eller længere. Det giver kunderne lavere takster.

Skulle vandselskaberne låne til højere rente, så vil det alt andet lige medføre en takststigning, da der kun er kunderne til at betale for de fælles udgifter.

Desuden påstår Thomas Danielsen, at det kun er kommunalt ejede forsyninger, der kan låne i KommuneKredit. Det er heller ikke korrekt. Også forbrugerejede vandværker låner i KommuneKredit, hvilket også her sikrer kunderne lavere rentebyrder og dermed billigere vand.

Når det er sagt, så er virkeligheden den, at vandselskaber i stigende grad allerede i dag benytter sig af banker, når de optager lån. DANVA arbejder sammen med banker om udviklingen af lån, som er målrettet vandselskabernes behov, så også bankerne kan være med til at sikre kunderne lave, stabile priser.

Renten er historisk lav, og det kan derfor betale sig i nogle tilfælde, for eksempel i forhold til lån med kort investeringshorisont, at optage dem i en bank.

DANVA mener, at der skal være mulighed for at vandselskaberne kan udnytte den dynamik, som behovene kræver til gavn for lave og stabile priser til kunderne.

Hvis regeringen mangler oplysninger om investeringer i vandsektoren, så stiller DANVA sig gerne til rådighed med fakta og løsninger.

Kilde: Altinget.dk