Vandhane og drikkevand COLOURBOX17046411.jpg

Den reviderede drikkevandsbekendtgørelse træder i kraft i dag og forringer sikkerheden for et stort antal vandforbrugere. DANVA og Danske Vandværker kan desværre konstatere, at Miljøstyrelsen har overhørt de vigtigste advarsler fra de høringsberettigede, hvilket kan udfordre tilliden til drikkevandet.

Af uforklarlige årsager har Miljøstyrelsen forringet drikkevandssikkerheden for forbrugerne. Det sker i forbindelse med den reviderede drikkevandsbekendtgørelse, der træder i kraft i dag. Her fastlægges nemlig, at et stort antal vandprøver ikke længere skal tages på vandværket men ude i udvalgte forbrugeres hjem fra deres vandhane.

”Det er en uforståelig forringelse, som tærer på den tillid, danskerne har til kvaliteten af det danske drikkevand. Vandværkerne skal fremover tage vandprøve ude hos forbrugerne, hvilket gør det uhyre svært at bevise, om kvaliteten af vandet er påvirket af husinstallationen eller ej. Man får et helt fejlagtigt billede af vandet. Det kan så mistillid hos forbrugerne og animere dem til at købe deres drikkevand på flaske i supermarkeder, som det er tilfældet i andre lande,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Det er sandsynligvis i forbindelse med Regeringens bestræbelser på at gøre EU-bestemmelser mere såkaldt direktivnære, at turen nu er kommet til drikkevandsbekendtgørelsen.

Også Danske Vandværker undrer sig over forringelsen af kontrollen med drikkevandet.

”Når man samtidig indtænker de lempelser, der er sket i reglerne om byggevarer, som kommer i kontakt med drikkevand, er det endnu vigtigere, at det understreges, at ansvaret for forbrugerens eget ledningsnet 100 % ligger hos forbrugeren selv. Miljøstyrelsen siger ganske vist, at det ikke vil blive vandværkets problem, hvis vandkvaliteten hos forbrugeren ikke er i orden, men problemet er, at vandværket skal kunne bevise det. Og det kan blive både svært og dyrt. Den nye bekendtgørelse rejser i det hele taget en masse praktiske spørgsmål om prøvetagningen, som Miljøstyrelsen ikke har taget stilling til i det materiale, vi har set indtil nu,” siger direktør i Danske Vandværker, Allan Weirup.

De nye regler forringer alt andet lige drikkevandssikkerheden og skaber forvirring om placering af ansvaret for kvaliteten af det danske drikkevand. De burde forblive, som de er i dag, hvor vandværket er ansvarlig til skel, herefter er det ejeren af bygningen, der har ansvar for egne installationer.

Vandsektoren har efterlyst klare og entydige regler, der fastsætter ansvarsfordelingen og præcist angiver, hvordan det bevises, at kvalitetskravene til vand fra vandværket er overholdt. Det skal også fremgå tydeligt af reglerne, hvem der skal betale for alle prøvetagninger.

Miljøstyrelsen har dog i nogen grad lyttet til vandsektorens indvendinger og udskudt den reelle ikrafttrædelse af bekendtgørelsen til 1. januar 2018, så der kan nå at blive udarbejdet en vejledning. Det betyder, at vandselskaberne fortsætter med de metoder og analyseprogrammer, som er gældende i dag.

Miljøstyrelsen har også hørt advarslerne om hvilke forsyninger, der skal være omfattet af kontrolkrav. Gruppen er blevet udvidet til at gælde alle små indvindere, der har forsyningspligt eller leverer drikkevand til brug for tredjepart f.eks. dagplejere og campingpladser.

Helt undtaget fra analysekontrol er enkeltindvindere, der leverer vand til egen familie og ofte har store problemer med vandkvaliteten.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på 2014 3542 eller kbj@danva.dk