CEL taler til deltagerne Vand 031.JPG

Den nordiske spildevandskonference NORDIWA i Aarhus den 10.-12. oktober er en kæmpe succes og har deltager-rekord. Samarbejde og videndeling er i fokus.

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen åbnede konferencen med at sætte fokus på, hvad der fremmer innovation i vandsektoren. Han mener, at EU direktiver, vandsektorloven, benchmarking og branchens Vandvision om øget eksport af vandteknologi og flere jobs er de vigtigste drivere.

”Vandselskaberne leverer rent drikkevand, renser spildevand, laver klimatilpasning og medvirker til innovation bl.a. ved at stille anlæg til rådighed for forskere. Danmark er verdensleder indenfor vandteknologi, effektivitet og smarte løsninger,” sagde Carl-Emil Larsen, der efterlyste flere økonomiske midler til innovation.

DANVA har i år udgivet et kodeks for god selskabsledelse, og det nordiske samarbejde har fået et ekstra løft frem mod IWA kongressen i København i 2020. Det europæiske samarbejde i EurEau er også en vigtig faktor for vandbranchen, understregede DANVAs direktør. Læs hele Carl-Emil Larsens tale her.

Verdensmål for bæredygtig udvikling

Tom Williams, der er programdirektør i IWA (International Water Association), mener, at FN’s Sustainable Development Goals er en vigtig driver for arbejdet i vandsektoren. Situationen er den, at der stadig er 2 milliarder mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand, og 2,4 milliarder mangler ordentlige sanitære forhold. På verdensplan udledes 80 % af spildevandet urenset, så der er nok af udfordringer at tage fat på. Derfor arbejder 14 af IWA’s 49 specialistgrupper med at finde SDG løsninger, og IWA har også nedsat en SDG Task Force og formuleret en SDG resolution.

”Verdensmålene giver vandsektoren en unik mulighed for at samarbejde med politikere og erhvervsliv om at løse udfordringerne,” sagde Tom Williams, der fremhævede fire af de 17 mål:

  • 6: Clean Water and Sanitation
  • 11: Sustainable Cities and Communities
  • 12: Responsible Consumption
  • 13: Climate Action

IWA har lanceret et program for Water Wise Cities, og København er en af de byer, der er aktiv i kampagnen. Desuden arbejder IWA med en ”Water Utility Pathway in a Circular Economy”, hvor der er fokus på vand, materialer og energi.

Samarbejde om Baltic Sea

Carl-Emil Larsen gav ordet til Klara Ramm fra Polen. Hun er formand for EurEaus komite for økonomi og jura og gav et overblik over implementering af EU’s byspildevandsdirektiv i Polen med eksempler fra Warszawa, Krakow og Gdansk. De tre byer udleder nu kun renset spildevand til floden Vistula, der løber ud i det baltiske hav. Der er sket meget store forbedringer af vandkvaliteten bl.a. takket være finansiering fra EU og dansk know how.

”Vi er nået rigtig langt med rensning af spildevand i byerne, men der er stadig meget at tage fat på med de små anlæg og udledningen af næringsstoffer fra landbrug,” sagde Klara Ramm.

Björn Grönholm leder Sustainable Cities Commission i Union of Baltic Cities (UBC) og har kæmpet for bæredygtig udvikling siden FN’s konference i Rio de Janeiro i 1992. Han har kontor i Turku, Finland og oplyste, at netværket består af 10 lande, 90 byer og 7 UBC kommissioner. Målet er at bidrage til den cirkulære økonomi og skabe bæredygtige byer omkring Østersøen. Han fremhævede fire indsatsområder:

  • Climate smart cities
  • Green economy
  • Ressource efficiency
  • Protect the environment and water bodies

“Vi lancerer en “Water Excellent Hub” den 24. oktober, og UBC skal holde oplæg på COP 23 i Bonn om ”Water and Climate Change”, fortalte Björn Grönholm. Han opfordrede flere til at gå ind i partnerskaber og samarbejde om at finde konkrete løsninger på udfordringerne.

Åbningssessionen foregik på Centralværkstedet.

Det lover godt for fremtiden, at en stor gruppe Young Water Professionals var aktive på NORDIWA konferencen og bl.a. arrangerede en workshop om rekruttering til vandbranchen.

Nationaliteterne blev markeret med flag. Der er 170 danskere, 105 svenskere, 49 finner, 35 nordmænd, 10 islændinge, 3 englændere, 2 estere, 2 tyskere, 1 belgier og 1 polak på konferencen.
NORDIWA blev også brugt til at markedsføre IWA kongressen 2020 i København.
Projektleder Helle Kayerød (tv) gennemgår programmet med en deltager.
Receptionen blev holdt på Aros, og både DANVAs direktør Carl-Emil Larsen og Aarhus Vands direktør Lars Schrøder holdt taler.

Medicinrester i spildevand

Svenskt Vattens direktør Anna Linusson åbnede konferencen onsdag morgen sekunderet af chair Lars Schrøder. Hun mener, at medicinalindustrien bør påtage sig et ansvar og betale for rensning af medicinrester i spildevand.

”Jeg mener, vi skal bruge ”Forureneren betaler- princippet”, og vandselskaberne skal agere proaktivt, og mod betaling kan de påtage sig opgaven med at rense”, sagde Anna Linusson og understregede, at medicin er molekylært affald. Hvis producenterne ikke påtager sig et ansvar ift. rensning for deres produkter, kan det være svært at sikre en vandpris, som alle har råd til at betale. Det er nødvendigt med lobby-arbejde for at få politikerne til at indføre regler, der understøtter ideen.

Anna Linusson er interviewet om emnet i det nye nummer af DANSKVAND. Læs bladet her.

Professor Petter Jensen fra Norge holdt oplæg om grønne bæredygtige byer i en cirkulær økonomi. Han mener, byernes vandforbrug bør reduceres til en tiendedel. Drikkevand bør ikke bruges til toiletskyl, og for at nedbringe Water Footprint kan man lave vacuum-toiletter i højhuse ligesom på krydstogtskibe.

”Det er vigtigt, at vi får trukket næringsstofferne ud af spildevandet – både N, P og K – og byerne kan i langt højere grad bruge gråt spildevand til at dyrke lokale grøntsager,” sagde professoren og fremviste gode eksempler og inspirerende fotos fra bl.a Berlin og Havanna.

I et EU-projekt under Horizon 2020 forsker han i cirkulær økonomi og muligheden for at anvende gråt spildevand til dyrke grøntsager. Han kom med denne opfordring: ”Act personally and locally. Don’t wait for the politicians.”

Samtidig understregede han, at det er vigtigt, at politikerne sætter grænser for markedsøkonomien.
Der er mange problemer i verden, men professoren er optimistisk, når det gælder samskabelse af flere blå-grønne byer i en cirkulær økonomi.

”We have so many opportunuties and can create jobs with a lot of meaning,” sagde han og understregede, at der både er brug for tekniske løsninger og social innovation, der kan få udviklingen til at rulle fremad.

Deltagere til Morning Plenary på Comwell.
Poster sessionen foregik på Centralværkstedet.
En del af Centralværkstedet var indrettet til foredrag om projekter, der var udstillet og præsenteret på postere.
En flok studerende hjalp med etablering af poster området under instruktion af Dorte Skræm.
Hele Norden bakker op om IWA kongressen 2020 i København.
Der skal være styr på alle detaljer - ikke mindst teknikken. Hemmeligheden bag konferencens succeser, at alt var planlagt og forberedt ned til mindste detalje.
Konferencen blev dokumenteret med grafisk recording.
Anders Bækgaard, der skal være kongrespræsident på IWA 2020 i København, havde en stand med foldere og pins.
Programkomiteen for NORDIWA 2017. Fra venstre ses Katrine Nielsen, Anders Finsson, Helle Kayerød, Niels Peter Revsbech, Lise Hughes, Tommi Fred, Saijariina Toivikko, Magnar Sekse, Dorte Skræm, Miriam Feilberg, Britt Cramer Dalén og Sigurjón Norberg Kjærnested. På billedet mangler Peter Steen Mikkesen, Daniel Hellström og Per Halkjær Nielsen.

På gensyn i 2019

Den næste NORDIWA nordiske spildevandskonference foregår i Helsinki den 23.-25. september 2019.